پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴

16آذرمال دانشجوی ضدآمریکاست

16آذرمال دانشجوی ضدآمریکاستدکترابراهیم رضاپور

خصوصيت بالقوه دانشجو در اين است كه با تحرك گرايش، استنباط، بصیرت و فهم خود فضا را تغيير دهد و همین خصوصیت 16 آذر 1332، را به عنوان يك روز مقاومت تاريخى، نه تنها در تاريخ دانشگاه تهران، بلکه در تاریخ ایران اسلامی مان به نام روز دانشجو نامگذاری و ثبت کرد. از آن پس، همه ساله به رغم كوشش رژيم و عوامل کودتا، دانشجويان دانشگاه های تهران و ديگر دانشگاههاى سراسر ايران مراسم و تظاهراتى به ياد آن روز برپا مى كردند و این سنت در دوره پس از انقلاب اسلامی هم ادامه یافت. اما آنچه که در اینجا می خواهیم به آن بپردازیم چرایی و چگونگی و اهمیت تاریخی روز 16 آذر سال 1332 می باشد. این روز عزیز و بسیار مهم به دليل قرار گرفتن در بطن ايام حكومت طاغوت، از تاريخ نگاري بسيار ضعيفي برخوردار است. خفقان حاكم بر آن سال ها و سالمند شدن شهود اصلي ماجرا در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد كه تاريخ شفاهي اين حادثه سرنوشت ساز كه از آن با عنوان سر آغاز جنبش دانشجويي ايران ياد مي شود از ضعف فراواني برخوردار باشد.

در تاريخ 24 آبان اعلام شد که نيکسون معاون رئيس جمهور آمريکا از طرف آيزنهاور به ايران مي‏آيد. نيکسون به ايران مي‏آمد تا نتايج «پيروزي سياسي اميدبخشي را که در ايران نصيب قواي طرفدار تثبيت اوضاع و قواي آزادي شده است» (نقل از نطق آيزنهاور در کنگره آمريکا بعد از کودتاي 28 مرداد) ببيند. در مقابل دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند که در فضاي حکومت نظامي بعد از کودتاي سياه، هنگام ورود نيکسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. دو روز قبل از آن واقعه تلخ (14 آذر) زاهدي تجديد رابطه با انگلستان را رسما اعلام کرد و قرار شد که «دنيس رايت» ، کاردار سفارت انگلستان، چند روز بعد به ايران بيايد. از همان روز 14 آذر تظاهراتي در گوشه و کنار به وقوع پيوست که در نتيجه در بازار و دانشگاه عده‏اي دست گير شدند. اين وضع در روز 15 آذر هم ادامه داشت. و بيشتر اعتراض ها از دانشکده پزشکي و داروسازي و حقوق و علوم آغاز شد. صبح شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان متوجه تجهيزات فوق العاده سربازان و اوضاع غير عادي اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه‏اي را پيش بيني مي‏کردند. فضا بشدت آبستن حوادث و درگيري بود. بعد از گذشت مدتي براي جلوگيري از تنش و درگيري چندين دانشکده تعطيل اعلام شد و در ادامه سراسر دانشگاه به دستور رييس دانشگاه تعطيل گرديد. نيروهاي نظامي رژيم که بشدت رفت و آمد دانشجويان را کنترل کرده و در اين بين عده اي را نيز دستگير نموده بودند, با حضور در کلاس يکي از اساتيد دانشکده فني (مهندس شمس استاد نقشه کشي) زمينه اعتراض را در کلاس درس ايجاد کردند. آنان قصد داشتند دو دانشجو را که ظاهرا به حضور نظاميان در دانشگاه اعتراض داشتند را دستگير نمايند. دستگيري دو دانشجو کلاس را به هم زده، دانشجويي ديگر بر روي نيمکت کلاس فرياد مي زند: "آقا ما چقدر بي عرضه هستيم. چقدر بدبخت هستيم. اين کلاس نيست، اين درس نيست. يک عده اي بدون اينکه از استاد و از کادر دانشگاه اجازه بگيرند وارد کلاس مي‌شوند و هياهو در مي‌گيرد. تف به اين کلاس و تف به اين مملکت!" دانشکده فني به هم مي‌ريزد و در محاصره کامل نظاميان قرار مي‌گيرد و به يکباره فرمان آتش صادر شده و دانشجويان در صحن طبقه اول به خون مي‌غلطند عده‌اي زخمي شده و در اين ميان سه دانشجو به نامهاي قندچي و بزرگ نيا و شريعت رضوي به شهادت مي‌رسند. همان روز 16 آذر پليس توسط راديو اعلام کرد: "عده‌اي از دانشجويان در کلاسهاي درس نشسته بودند و به پليس چهره خشني نشان مي‌دادند و پليس را مسخره مي‌کردند و اين باعث شده که پليس به واکنش بيفتد. پليس قصد زدن دانشجويان را نداشت ولي دانشجويان به پليس حمله کردند و مي‌خواستند اسلحه‌شان را بگيرند. پليس در قالب دفاع اين کار را کرده و قصدش زدن دانشجويان نبوده است." فرداي آن روز شاه تيمسار مزيني را براي دلجويي به دانشگاه مي‌فرستد تا خودش را از اين گناه و تقصير تبرئه کند. وي با خانواده‌هاي شهدا ملاقات مي‌کند و در دانشگاه به ظاهر از اساتيد و روسا عذرخواهي مي‌کند. دو روز بعد از واقعه 16 آذر، نيکسون به ايران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهي که هنوز به خون دانشجويان بي‌گناه رنگين بود دکتراي افتخاري حقوق دريافت کرد. روز 16 آذر به عنوان روز مقاومت و ايستادگي دانشجويان اين سرزمين در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگي در دفتر تاريخ اين سرزمين به يادگار ثبت گرديده است.

  دكتر چمران كه خود از دانشجویان دانشكده فنی بوده و در روز حادثه در كلاس درس حضور داشته است در خاطرات خود این روز را این گونه توصیف می‌كند:

وقايع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گويى همه را به چشم مى بينم، صداى رگبار مسلسل در گوشم طنين مى اندازد، سكوت موحش بعد از رگبار، بدنم را مى لرزاند، آه بلند و ناله جانگداز مجروحين را در ميان اين سكوت دردناك مى شنوم. دانشكده فنى خون آلود را در آن روز و روزهاى بعد به راى العين مى بينم.

دكتر علي شريعتي در باره آنان نوشته است:«اگر اجباري كه به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش مي‌زدم، همانجايي كه بيست و دو سال پيش، «آذر» مان، در آتش بيداد سوخت، او را در پيش پاي «نيكسون» قرباني كردند! اين سه يار دبستاني كه هنوز مدرسه را ترك نگفته اند، هنوز از تحصيلشان فراغت نيافته‌اند، نخواستند ـ همچون ديگران ـ كوپن ناني بگيرند و از پشت ميز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خويش فرو برند. از آن سال، چندين دوره آمدند و كارشان را تمام كردند و رفتند، اما اين سه تن ماندند تا هر كه را مي‏آيد، بياموزند، هركه را مي‌رود، سفارش كنند. آنها هرگز نمي‌روند، هميشه خواهند ماند، آنها «شهيد» هستند. اين «سه قطره خون» كه بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است. كاشكي مي‏توانستم اين سه آذر اهورايي را با تن خاكستر شده‌ام بپوشانم، تا در اين سموم كه مي‏وزد، نفسرند! اما نه، بايد زنده بمانم و اين سه آتش را در سينه نگاه دارم.

  انتشار خبر واقعه 16آذر و كشته و مجروح شدن دانشجویان، بسیاری از دانشگاه‌های اروپا و آمریكا، با دانشگاه تهران ابراز همدردی كردند. در مراسم برگزاری سومین روز مقتولین، دهها هزار تن از مردم تهران و شهرستان ها بر سر مزار شهیدان در امام زاده عبدالله در شهر ری جلوگیری كنند، با شكست روبه‌رو شد. و دانشجویان به عنوان اعتراض به جنایت‌های دولت كودتا، مدت 15 روز از شركت در كلاس‌های درس خود داری نمودند.

  حادثه 16 آذر 1332 به عنوان یك روز «مقاومت تاریخی» در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. از آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های ایران مراسمی به یاد شهیدان آن روز بر پا كردند. تا آنکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز 16آذر به عنوان «روز دانشجو» در تاریخ ایران گنجانده شد.

حالا این سوال مطرح است که ۱۶ آذر در تاریخ ما با چه ویژگی‌هایی باید شناخته شود؟

جنبش دانشجوئی خصلت و خاصیتش در کشور ما لااقل اینجور است شاید در خیلی از کشورهای دیگر هم باشد. که ضد استکباری، ضد سلطه، ضد دیکتاتوری و طرفدار عدالت است. شروع این حرکت یا مقطع شناخته شده‌ی این حرکت، همین ۱۶ آذر است.

جالب است توجه کنید که ۱۶ آذر در سال ۳۲ که در آن سه نفر دانشجو به خاک و خون غلتیدند، تقریباً چهار ماه بعد از ۲۸ مرداد اتفاق افتاده؛ یعنی بعد از کودتای ۲۸ مرداد و آن اختناق عجیب  سرکوب عجیب همه‌ی نیروها و سکوت همه - ناگهان به وسیله‌ی دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود می‌آید. چرا؟ چون نیکسون که آن وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمد ایران. به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای ۲۸ مرداد بودند، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات میکنند، که البته با سرکوب مواجه میشوند و سه نفرشان هم کشته میشوند. حالا ۱۶ آذر در همه‌ی سالها، با این مختصات باید شناخته شود. ۱۶ آذر مال دانشجوی ضد نیکسون است، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است.{حضرت آیت الله خامنه ای- دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ 24/9/1387 }

به هر حال جنبش دانشجوئی در کشور ما در تاریخِ ثبت شده و شناخته شده‌ی خود، همیشه ضد استکبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و بشدت عدالتخواه بوده است. این ممیزات جنبش دانشجوئی ما از روز اول است تا امروز.اگر کسی مدعی جنبش دانشجوئی باشد، اما این ممیزات را نداشته باشد، صادق نیست.

بعد از انقلاب هم شاهد تاثیر جنبش دانشجوایی در عرصه های مقاومت بوده ایم تشکیل سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، تسخیر لانه جاسوسی ودر دوران درگیرهای کردستان بدون سلاح ومهمات در مقابل عوامل استکبار ایستادگی کردند و دفاع مقدس کسانی چون سردار حاج احمدمتوسلیان که حماسه علمیات فتح المین را خلق کرد. شهید علم الهدی و شهید قدوسی که در هویزه به شهادت رسیدند.وده ها شهید دیگرکه همه اینها تاریخچه جنبش دانشجویی است.در تمام دورانهای مختلف، در طول انقلاب، حوادث گوناگون، لحظه‌های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالتخواه، باگذشت، توانسته فضا را در جهت صحیح هدایت کند.جنبش دانشجوئی: ضد استکباری، ضد فساد، ضد اشرافی‌گری، ضد حاکمیت تجمل‌گرایانه و زورگویانه، ضد گرایشهای انحرافی؛ اینها خصوصیات جنبش دانشجوئی است. در همه‌ی این سالهای انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه‌ها، حضور فعال و مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان‌ساز بوده‌اند، فضای فکری ساخته‌اند، گفتمانهای سیاسی و انقلابی را در جامعه حاکم کرده‌اند، که در موارد زیادی این وجود داشت.

                                                                                                               والسلام علیک 

دکتر ابراهیم رضاپور                                                                                                                   1394/9/16


برچسب‌ها: ابراهیم رضاپور, دکتر, جانباز, حاج, 16 اذرمال دانشجوای ضد امریکایی است
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 12:37 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱

ملاحظه هیچ كس را نخواهم كرد!

صلّى اللَّه عليك يا اميرالمؤمنين. صلّى اللَّه عليك و على اولادك الطّيّبين الطّاهرين المعصومين. اللّهمّ العن قتلة اميرالمؤمنين.

 

 

ملاحظه هیچ كس را نخواهم كرد!

البته قبل از آنى كه با آن حضرت بيعت كنند، حضرت فرمود كه «و اعلموا»؛ بدانيد «انّى ان اجبتكم»؛ اگر حالا كه شما اصرار ميكنيد، من حكومت را به دست بگيرم، اگر من پاسخ مثبت به شما دادم، مبادا خيال كنيد كه من ملاحظه‌ى چهره‌ها و شخصيتها و استخوانهاى قديمى و آدمهاى نام و نشان‌دار را خواهم كرد. مبادا خيال كنيد من از اين و آن تبعيت و تقليد خواهم كرد، روش ديگران را روش خودم خواهم كرد، ابداً. «و اعلموا انّى ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم»؛ آنجورى كه خود من علم دارم و ميدانم و تشخيص دادم، از اسلام دانستم، شما را حركت خواهم داد و اداره خواهم كرد. اميرالمؤمنين اين اتمام حجتها را هم با مردم كردو خلافت را قبول كرد. ميتوانست اميرالمؤمنين در آنجا هم به خاطر حفظ مصالح و ملاحظه‌ى جوانب قضيه و اين چيزها كوتاه بيايد، دلها را به دست بياورد، اما در اينجا هم با كمال قاطعيت بر اصول اسلامى و ارزشهاى اسلامى پافشارى كرد؛ به طورى كه آن همه دشمن در مقابل على صف كشيد.
 و اميرالمؤمنين در يك اردوگاه با تجلى كامل زر و زور و تزوير و در يك اردوگاه با چهره‌هاى موجه و معتبر و معروف و در يك اردوگاه ديگر با عناصر مقدس‌مآب و على‌الظاهر متعبد، اما ناآگاه از حقيقت اسلام، از روح اسلام، از تعاليم اسلام، از شأن و مقام اميرالمؤمنين و اهل تشبّث به خشونت و قساوت و بداخلاقى، مواجه شد. در سه اردوگاه اميرالمؤمنين با سه خط جداگانه كه ناكثين و قاسطين و مارقين باشند، جنگيد؛ كه هر كدام از اين وقايع نشان‌دهنده‌ى همان روح توكل به خدا و ايثار و دور شدن از منيت و خودخواهى در اميرالمؤمنين است و بالاخره هم در همين راه به شهادت رسيد كه درباره‌ى آن حضرت گفتند: «قتل فى محراب عبادته لشدّت عدله»؛ على را عدلش به خاك و خون غلتاند.

                                                                              بیات مقام معطم رهبری/۱۳۶۸/۰۲/۰۸

 


برچسب‌ها: ابراهیم رضاپور, دکتر, جانباز, حاج ابراهیم رضاپور, ملاحظه هیچ کس را نخواهم کرد
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 19:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰

انتخابات مجلس نهم و راهبردهای غرب برای مقابله با آن

نویسنده:ابراهیم رضاپور /  کارشناس ارشد علوم سیاسی ومدرس دانشگاه

هر چه به انتخابات مجلس نهم نزدیکتر می شویم ، اهمیت ان بیش از پیش نمود می یابد و به همین میزان بر تلاش دوستان و دشمنان نظام برای تاثیر بر آن بیشتر می شود. یکی از خطرهایی که همیشه کشمکش های سیاسی و رقابت های سیاسی در ایران را تهدید می کند دست درازی و دخالت های بیگانگان در انتخابات و حمایت آنها از گروه های سیاسی خاصی است، در این جا این سئوال مطرح می شود که نوع نگاه غرب به رهبری آمریکا در آستانه انتخابات مجلس نهم به صحنه های سیاسی ایران چگونه بوده است و پروژه غرب برای این انتخابات چیست؟

آن چه روشن است کشورهای غربی به سرکردگی امریکا جریان فتنه را مجددا احیا خواهند کرد و فضای کشور را به سمت فضای سال 88 سوق می دهند، با هدف سرنگونی نظام و یا حداقل نفوذ در بخشهایی از بدنه نظام.
درا ین مطلب سعی بر آن است تا بتوان اهداف دشمنان را شناخت و برای مقابله با آنها برنامه ریزی و اقدام نمود که این امری بسیار مهم است و تلاش برای رسیدن به این شناخت را از دوستداران نظام می طلبد. غربی ها فضای داخل ایران را بسیار پرالتهاب و تحولات آن را غیر قابل پیش بینی ارزیابی می کنند.
در عین حال این نکته قطعی است که هدف کلان غرب سوق دادن کشور به سمت فضایی است که به فضای سال 88 شبیه باشد. به این منظور نیز راهبردهایی را برای تاثیرگذاری بر جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
1- زیر سئوال بردن سلامت انتخابات نخستین و مهمترین عاملی که از هم اکنون در دستور کار غرب و مرتبطان رسانه ای او در داخل کشور قرار گرفته ، چرا که با زیر سئوال بردن سلامت انتخابات با ایجاد تنش در فضای جامعه دولت و جریان اصولگرایی را با چالش مواجه نموده و از این وضعیت برای رسیدن به اهداف پلید خود استفاده می کنند.
2- تلاش برای افزایش منازعه قدرت در ایران یکی دیگر از راهبردهای دشمنان نظام برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران می باشد ، یک برداشت از تحلیل های غربی این است که دولت های غربی معتقدند بحران به دولن حاکمیت ایران انتقال یافته و باید از این فضا برای حل مساله ایران به نفع خود بهره برداری کنند. غربی ها معتقدند اگرا ین منازعه در ایران رخ دهد:
الف ) فازایش منازعه قدرت در ایران می تواند طرف های منازعه را به افشاگری علیه یکدیگر تحریک کند و این بهترین روش برای فاش شدن اسرار نظام می باشد
ب) یک نگرش مهمی که غربی ها دارند این می باشد که دولت ایران رفتاری تهاجمی تر در عرصه سیاست داخل در پیش گرفته و احتمالا اگر خود را با حملات رقیبانش درگیر شدن دولت و رقیبانش در این فرآیند بر زمین ماندن کارهای جاری در این است که منجر به نارضایتی مردم خواهد شد.
ج) غربی ها معتقدند که اگرا نتخابات مجلس در شرایط تنش در ایران انجام شود و درگیری دولت و منتقدانش در آن اوج گیرد آن وقت دولت نهم برای ادامه راه خود در دو سال آینده به شدت ضعیف خواهد شد.
د) غربی ها اعتقاد دارند اگر منازعه قدرت در ایران تشدید شود، ممکن است مردم به سمت این گرایش پناه ببرند ، که هیچ یک از ارزش های دینی و انقلابی مانند، عدالت، ولایت و مهدویت حقیقت ندارد  و در اصل ابزاری برای جنگ قدرت و از میان به در کردن رقیبان است.
3- تلاش برای احیای ناآرامی های خیابانی: تحلیل طرف غربی این است که اگر 5 عامل ذکر شده ی  ذیل ایجاد شود مجددا می توان امیدوار بود که ناآرامی های خیابانی در ایران مجددا احیا شود، فهرست این عوامل چنین است: 1- به وجود آمدن زیر ساختهای رسانه ای و امکاناتی در محیط مجازی 2- از حد گذشتن منازعه قدرت درون حکومت 3- افزایش نارضایتی اقتصادی 4- آغاز فعالیت احزاب اصلاح طلب، 5- به سرانجام رسیدن پروژه براندازی در سوریه
3- هدایت مردم به سمت کاندیداهای جریان فتنه، راهبرد دیگری است که غرب برای ایجاد تغییر در جمهوری اسلامی ایران به آن دل بسته است.
غربی ها به این پروژه فکر می کنند که رای دادن مردم را به سمت کاندیداهایی سوق دهند که دیدگاهی نزدیکتر به غرب دارند،
4- راهبرد بعدی غرب برای مقابله با انقلاب تلاش برای کاهش مشارکت مردمی می باشد، برای طرف غربی بسیار مهم است که مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری دهم به نحو محسوسی افت یابد، تا بتواند نتیجه بگیرد، که مشروعیت نظام و اعتبار مردمی آن در اثر برخوردی که در سال 88 با مردم صورت گرفت به شدت افت کرده و مردم دیگر حاضر نیستند به نظام اعتماد کنند،و
5-  ایجاد زیرساختهای رسانه ای برای زمانی که فضای رسانه ای لاجرم باز شود، تحلیل غربی براین ادعا استوار است که فضای رسانه ای در ایران در آستانه انتخابات باز تر می شود و فرصتی مناسب پیش خواهد آمد تا برخی جریانات سیاسی بویژه جریان فتنه که تا کنون تحت محدودیتهای شدید امنیتی قرار داشته شروع به سخن گفتن با مردم کرده و به اصطلاح به افشاگری علیه نظام ، دولت و اصولگرایان بپردازند،
6-  به دست آوردن هر یک از هدف گذاری های آتی جریان داخل دولت ، از مهمترین اهداف غرب در آستانه انتخابات مجلس نهم در ایران ، این است که در حد امکان شناخت خود را ازماهیت، اهداف شیوه های عمل جریان انحرافی درون دولت عمیق نماید که نتیجه این حرکت در شکل دهی به سیاست غرب، به رهبری آمریکا در قبال ایران ظرف دو سال آینده خواهد داشت
7- تلاش برای احیای گفتمانی جریان فتنه و باز کردن راه آن در درون حاکمیت ، غرب بخصوص امریکا به این نتیجه رسیده است که جریان اصلاح طلب باید مجددا احیا شده و راهی برای بازگشت به درون حاکمیت پیدا کند. اکنون یکی از تلاش ها این است که مسیر بازگشت جریان فتنه به درون نظام را تسهیل کنند
8- استفاده از فرصت انتخابات برای پرونده سازی حقوق بشری علیه ایران، غربی ها در آستانه انتخابات مجلس در پی آن هستند که پرونده هرچه قطورتر از تخلفات حقوق بشری علیه ایران فراهم کنند
9-  توقف ابتکار عملهای دیپلماتیک با ایران تا انتخابات مجلس ، در زمان حال به نظر می رسد که کشورهای غربی تمام ابتکار عمل ها و پیشنهادهای دیپلماتیک موجود میان خود و ایران را تا زمان روشن شدن تکلیف مجلس نهم متوقف خواهند کرد تا با اجتناب از مذاکره با ایران نقش جریان اصولگرا در انتخابات را تقویت نکنند و با جریان مطلوب خود در انتخابات کمک کنند.


برچسب‌ها: ابراهیم رضاپور, دکتر, جانباز, حاج ابراهیم رضاپور, کاندیدا انتخابات مجلس
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 12:17 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰

درخواست جمعي از رزمندگان و خانواده شهداي كرج از رهبر معظم انقلاب

درخواست جمعي از رزمندگان و خانواده شهداي كرج از رهبر معظم انقلاب
وجود سرداران شهیدی همچون شهیدان شرع پسند،کلهر، اجرلو، میررضی، کیانپور، گلکار،نژادفلاح، محمدی، گروسی و شهید فهمیده که پرچم پر افتخار لشکر سیدالشهدا را به دوش کشیده و مردانه جنگیدند از ذهن و خاطر مردم شهید پرور استان البرز پاک نخواهد شد مردم این خطه ی شهید پرور با پشتیبانی همه جانبه از این لشگر همیشه پیروز نام آن را برپیشانی استان حود هک کرده اند و بدین لحاظ به خود می بالند.
به گزارش شبكه خبري البرز ( البرز نيوز ) جمعي از خانواده هاي شهدا و رزمندگان شهرستان كرج در نامه اي از رهبر معظم انقلاب اسلامي خواستند تا هويت دفاع مقدسي كرج به اين شهرستان بازگردانده شود.
درخواست جمعی از رزمندگان وخانواده شهدا از رهبر معظم انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای مبنی براینکه هویت دفاع مقدسی این استان شهید پرور برگردانده شود
حفظ تاریخ مقاومت و ایستادگی هر ملتی مرهون یادگار شهیدانی است که تحت لوای پرچم آن کشور به ایستادگی ومردانگی آن پای فشرده ونام بلند خودرا برپیشانی آن ثبت نموده اند. وهویتی جدید را برای آن ملت حلق کرده اند.که این هویت نشات گرفته از اندیشه و وفاداری به ارزشهای دینی وملی آن سرزمین است.
استان البرز باداشتن سی پنچ هزار شهید،جانباز و آزاده یکی از پر جمعیت ترین خانواده های ایثارگر کشور پر افتخار جمهوری اسلامی است و حضور ده ها هزار رزمنده دوران دفاع مقدس و وجود ده ها هزرار بسیجی از جان گذشته این استان جغرافیایی آن را به یکی از پر افتخارترین مردم این مرز و بوم تبدیل کرده است. وجود سرداران شهیدی همچون شهیدان شرع پسند،کلهر، اجرلو، میررضی، کیانپور، گلکار،نژادفلاح، محمدی، گروسی و شهید فهمیده که پرچم پر افتخار لشکر سیدالشهدا را به دوش کشیده و مردانه جنگیدند از ذهن و خاطر مردم شهید پرور استان البرز پاک نخواهد شد مردم این خطه ی شهید پرور با پشتیبانی همه جانبه از این لشگر همیشه پیروز نام آن را برپیشانی استان حود هک کرده اند و بدین لحاظ به خود می بالند.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در این باره در جمع پر شور مردم شهر کرج در تاریخ 24/7/1376 فرمودند: مى‏توان به تشكيل تيپ سيّدالشهداء از مردم كرج و جوانان مؤمن اين شهر و بعد از اندكى تبديل آن تيپ به يك لشكر مقتدر و نيرومند و بعد در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اشاره كرد كه امروز يك لشكر سازمانى و يك سپاه عملياتى به‏تمام توان و قدرت، متشكّل از همين جوانان اين منطقه است.
برداشتن نام مبارک سیدالشهداء (ع)از سپاه این استان در واقع حذف هویت دفاع مقدسی و تاریخی مردم با عقبه خود یعنی دوران دفاع مقدس است.که با این نام انس گرفته و سالها از آن پشتیبانی نمودند هر چند تعداد بیشماری از شهدا وجانبازان این لشگر از استان تهران می باشند لیکن آنچه از سوابق تاریخی و شواهد و قرائن بر می آید بیشرین وابستگی سپاه سیدالشهداء(ع) به استان البرز بوده و هویت دفاع مقدسی این استان به این نام است. همچنان كه هویت دفاع مقدسی استان تهران به نام مبارک لشگر حضرت رسول(ص) آمیخته است.
حالا چطور میشود که هویت تاریخی و دفاع مقدسی مردم یک استان را گرفته و به استانی دیگر بدهند که خود یک هویت ثابت و مشخص دارد آیا این هجمه اي  علیه هویت و فرهنگ یک جامعه نبوده و از هم پاشیدن یک فرهنگ دفاع مقدس را  که مرهون سالها تلاش رزمندگان ،ایثارگران و خانواده شهیدا استان البرز برای ایجاد و بقاءآن بوده نيست.
رزمندگان و خانواده های ایثارگران وشهداء استان البرز تقاضا دارند با حفظ نام مبارک حضرت سیدالشهداء(ع) را برای استان البرز در تثبیت هویت تاریخ هشت سال دفاع مقدس این مردم قدر شناس و ولایتمدار، سهیم بوده ودل آنها را شاد نماید.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 8:26 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰

هويتي بنام لشگر 10 سيدالشهداء

هويتي بنام لشگر 10 سيدالشهداء
خداحافظي لشگر 10 سيدالشهدا با كرج
بيش از 80 درصد از 35 هزار شهيد،‌آزاده و ايثارگري كه در استان البرز زندگي مي كنند به نوعي با لشگر 10 سيدالشهدا ارتباط داشته اند. لشگري كه در طول هشت سال دفاع مقدس و از زمان تشكيل آن با نام شهرستان كرج عجين شده و نمي توان آنرا از كرج جدا كرد. اما در چند روز گذشته مسئولان امر به دليل تشكيل استان البرز ، سپاه جديدي را در استان البرز تشكيل داده و سپاه سيدالشهدا و لشگر 10 اين سپاه را به تهران منتقل كرده اند.

 مقام معظم رهبري در جمع مردم كرج 24/7/76

مى‏توان به تشكيل تيپ سيّدالشهداء از مردم كرج و جوانان مؤمن اين شهر و بعد از اندكى تبديل آن تيپ به يك لشكر مقتدر و نيرومند و بعد در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اشاره كرد كه امروز يك لشكر سازمانى و يك سپاه عملياتى به‏تمام توان و قدرت، متشكّل از همين جوانان اين منطقه است.


به گزارش شبكه خبري البرز ، به دنبال تشكيل استان البرز و تشكيل سپاه استاني در هر استان ، لشگر 10 سيدالشهدا را كه مي توان از آن به عنوان هويتي براي كرج و مردمانش ياد كرد با اين شهرستان خداحافظي كرده و سپاه امام حسن مجتبي (ع) براي تشكيلات سپاه اين استان در نظر گرفته شده است.
لشگر 10 سيدالشهدا از چند ماه پس از تشكيل به شهرستان كرج منتقل شد و در اين شهرستان استقرار يافت. حضور اين لشگر در شهرستانهاي غرب استان تهران سبب شد تا اين مردم به لشگر 10 سيدالشهدا ارادت و احترام خاصي قايل شوند،‌ و لذا براي تامين نيرو و مايحتاج اين لشگر و ساير سپاهيان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با شور و اشتياق بيشتري به ميدان بيايند به گونه اي كه بيش از 80 درصد 35 هزار ايثارگر، شهيد ، جانباز ، آزاده اي كه در اين شهرستانهاي زندگي و ساكن بودند در لشگر 10 سيدالشهدا حضوري پررنگ داشته و از صميميتي را با اين نام در اين شهرستان داشته باشند.
لشگر 10 سيدالشهدا در هشت سال دفاع مقدس و در برهه هايي از دوران انقلاب اسلامي كه نياز به حضور بسيجيان و سپاهيان بود با نام كرج شناخته مي شد و مردم كرج با اين نام انس و الفتي بسيار داشته و دارند.
به تازگي و در اقدامي تامل برانگيز نام سپاه سيدالشهدا از تشكيلات سپاه استان برداشته شده و اين سپاه به تهران منتقل شده است.
هر چند بسياري از كارشناسان امر معتقدند كه تمامي نامهاي ائمه اطهار (س) براي مردم كرج محترم هستند اما از آنجايي كه مردم اين منطقه با نام لشگر 10 سيدالشهدا ارتباطي خاص برقرار كرده و بسياري از خانواده هاي شهدا و ايثارگراني كه در هشت سال دفاع مقدس حضور داشته اند هنگامي كه از خاطرات خود سخن به ميان مي آورند مي گويند گردان علي اصغر لشگر 10 سيدالشهدا،‌گردان علي اكبر لشگر10 سيدالشهدا،‌گردان حضرت قاسم لشگر 10 سيدالشهدا، گردان حنظه لشگر 10 سيدالشهدا ،
به گفته اين كارشناسان هر يك از اين نامها هويتي براي اين شهرستان بوده و اعتقاد دارند با توجه به اينكه شهرستان كرج شهرستاني مهاجر پذير است نياز است تا با برجسته كردن باورهاي منطقه اي و محله اي نسبت به ايجاد يك هويت و فرهنگ غالب در شهرستان اقدام كرد كه يكي از اين فاكتورها ، لشگر 10 سيدالشهدا ست.
لازم به توضيح است لشگر 10 سيدالشهدا با پشتيباني مردم كرج توانست در هشت سال دفاع مقدس در بيش از 39 ماموريت آفندي و پدافندي حضور يافته و جوانان اين منطقه با اهدا خون خود در راه رشد و تعالي انقلاب اسلامي موثر واقع شوند.
گفتني است بيش از 50 تن از فرماندهان اين لشگر در شهرستان كرج ساكن بوده و هستند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 7:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۰

و علی الاسلام السلام

و علی الاسلام السلام

و علی الاسلام السلام

عجیب است در روزگاری که اسلام درکشورمان حاکم است ؛ اسلامی که با خون صدها هزار مبارز غیور در این کشور پا گرفت و ثبات یافت ؛ در زمانه ای که از برکت اسلام و حاکمیت اسلام ، مردمی که زمانی بر اساس قوانینی مانند کاپیتالاسیون و... مردمی ناچیز بودند به ملتی سربلند و عزتمدار و صاحب اقتدار تبدیل شدند و در شهری که ایران کوچک اسلامیست ، شهری که غرور و سرافرازی داشتن سردارانی بلند آوازه و شهیر را در خویش دارد، پس مانده های ابتذال و زباله خواران درگاه استعمار هنوز به حیات بی برکت خویش ادامه داده و جان انقلاب و مردم عاشق دین و دیانت را به نیش پلید می آزاراند و به زبان کثیف خود رنج طعنه را بر دلها می نشانند .

روبهان پستی که در زمان جان برکف گرفتنها و سر در راه عشق دادنها در لانه های خویش خزیدند و به وعده تاریکی زنده ماندند امروز از هر جایی که بتوانند و هر تریبونی که بیابند حرفهای اربابان پلید خود را بیان کرده و در و پشت دیوار غفلت دوستان و بی حواسی برخی یاران سنگر میگیرند تا بار دیگری و تکرار مکرری

بگذارید از دامن کنایه و ایهام کنار رفته و به صراحت و صداقت ماجرای دردناک پیش آمده را به تحلیل و تدبیر بنشینیم .

شهرداری کرج نهاد انقلابی که با سرمایه مردم پایبند انقلاب و اسلام وظیفه ی خدمت به مردم را دارد در جهت تجلیل از قشری عزیز و عظیمی به نام خبرنگاران که نقش آنان در ترویج مبانی ایران اسلامی همواره مشخص و مبرهن بوده مراسمی را برگذار مینماید . تا بدینجا اقدامی شایسته است و کاری بایسته .  در این میان در نمایندگی این عزیزان که بسیاری از آنها یا خود از یادگاران دوران طلایی دفاع مقدسند یا از منسوبین به آنان فردی به سخن می ایستد که همان پسمانده های ابتذال و استعمار است ؛ آغاز سوال اینجاست که انتخاب او از کدام دلیل برخاسته ، خبرنکار است  ؟ نشریه و یا روزنامه ای در شهر کرج دارد؟ نه اکنون ، آیا در دو سال اخیر او کدام نشریه را هدایت کرده که امروز نماینده ی نشریات این شهر است ؟ و بعد به نام طنز که از مقدسترین انواع کلام است و هدف او بیان مشکلات مردم است و نه به مشکل نشاندن مردم سخنانی علیه همه کیان انقلاب را به زبان آورده و مستانه شاهد تشویق حضاری است که گویا گرد خواب بر فهمشان نشانده اند و گوششان در جلسه و هوششان جای دیگریست . حمایت مردم از اسلام و انقلاب را به سخره گرفته و تنبیه جاسوسان قلم فروخته را درد جامعه ای قلمداد میکند که نماینده آنست . تا همنیجای موضوع برای آنکه یاران انقلاب از غصه به اشک بنشینند و مشت آهنین دفاع از هستی انقلاب را نشان دهند کافیست . اما درد اصلی آنجاست که اصولگرایان شورای اسلامی به جای آنکه عذر خواهی خویش را نشان دهند و وظیفه خود در قبال انقلاب را به انجام برسانند با دلایل واهی و شگفت انگیزی حمایت خود را از مسول این اقدام بیان میکنند و حتی زبان به تشکر از او میگشایند. آیا بهانه حفظ آرامش  آنهم انتساب آن به مقام معظم ولایت فقیه در حالی که خود ایشان در خصوص مبانی انقلاب کمترین سکوت و آرامشی را انجام نمی دهند دلیلی منطقی است  ؟ و آیا شهدای گرانقدر ما که همواره در وصایای خود پشتیبانی از  ولایت فقیه را خواسته اند فردا این پاسخ  را می پذیرند؟ درخواست غیر علنی کردن جلسه آیا نتیجه ای جز دفاع از جریان غلط ایجاد شده را داشت؟ و دفاع تمام قد شهردار و شورای اسلام بجز آزاده ای که بین همکاران و حتی همراهان دوران دفاع خود غریب ماند( مانند غربت دوران اسارت ) از فردی که حتی حاضر به  پذیرفتن اشتباه برنامه ای  که  مسول اجرای آن بوده نیست چه معنایی جز همان دردی دارد که رهبر انقلاب همین چند روز قبل آن را بیان کردند : مدیریت قبیله ای . چه خوب بود اعضای شورای اسلامی شهر که همگی داعیه دار دین و انقلابند ضمن پذیرش اشتباه خود و شهرداری در دادن تریبون به فردی که نه صلاحیت علمی ، نه صلاحیت شغلی و نه صلاحیت نمایندگی قشر خبرنکاران را داشته این حرکت را محکوم و به جهت بزرگی اشتباه مدیر خاطی را معزول میکردند تا کژدمان در کمین نشسته میدانستند که یاران انقلاب بر سر مبانی انقلاب اهل معامله نبوده و برای چند رای و چند روز مسولیت ؛ دست به هر مماشات و مسامحه نمیزنند . به نظر میرسد این موضوع لکه ای شد بر دامان شورای اسلامی که حتی حاضر به تحقیق در مورد آن اشتباه وهمچنین  در مورد قشون کشی طرفداران توهین به انقلاب نشد .

آنگاه که از حسین علیه السلام درخواست بیعت شد فرمود همکاری حسین و یزید که حتی ظواهر اسلام را رعایت نمیکند ؟! اگر چنین شود و علی الاسلام السلام ( یعنی فاتحه اسلام خوانده میشود) راستی یاران مدعی انقلاب با توهینی به این واضحی و مبرهنی و در این سطح آشکاری در حالی که تماشای فیلم این موضوع در صحن علنی شورا شاید پنج دقیقه هم زمان نمی برد رفتارشان به حسین (ع)  نزدیک بود یا به ......

ابراهیم-رضاپور

نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 12:56 |  لینک ثابت   • 

جمعه سی و یکم تیر ۱۳۹۰

روشهاي تربيت نسل منتظر

 عنوان مقاله:روشهاي تربيت نسل منتظر

نویسنده:ابراهیم رضاپور

کارشناس ارشد علوم سیاسی ومدرس دانشگاه


روشهاي تربيت نسل منتظر

انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو و کساني که آشنايي کمتري با امام عصر، حضرت مهدي (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) دارند، کار بسيار سخت و در عين حال، باظرافتي است و کمترين کج سليقگي در آن، باعث وازدگي از اين فرهنگ خواهد شد. زيرا فرهنگ مهدويت، فرهنگ ارزش ها و همان فرهنگ دين است و همان طور که انتقال ارزش هاي ديني بدون ظرافت هاي خاصّ خود، ممکن نيست، انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو و تربيت آنها به عنوان نومنتظرانِ ظهور حضرت (عليه السلام) نيز، بدون شيوه‏هاي خاصّ خود ممکن نخواهد بود.

بحث در اين موضوع را با اين سؤال آغاز مي‏کنيم که فرهنگ مهدويت و انتظار چيست؟ و اهدافي که ما با انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو به دنبال تأمين آنها هستيم، کدامند؟ فرهنگ مهدويت قبل از اينکه به نجات و رستگاري بشر در آينده مربوط باشد، به زمان حال و الآن جامعۀ شيعه مربوط است. بدون شک، شيعه بودنِ يک فرد در زمانِ ما، در گرو اعتقاد و التزام به امامت امام زمان (عليه السلام) است زيرا در آموزه‏هاي شيعي آمده است که در هر عصري، امامي از طرف خداوند براي مردم تعيين شده و ايمان و اسلام فرد، جز به شناخت او و اقرار و التزام به امامتش، پذيرفته نخواهد بود. و بدون اين امر، رهايي از پيآمدهاي مرگ، به سان مرگ در دوران جاهليت، ممکن نيست. پس بايد به فرزندانمان بياموزيم «مهدي» کيست؟ و چه نقشي در زندگي ما دارد؟ فرزندانمان بايد بدانند مهدي (عليه السلام) امامي است که خداوند براي بشريت تعيين کرده و سعادت اخروي آنها در گرو اعتقاد و التزام به امامت اوست. بنابراين اولين هدفي که ما در انتقال فرهنگ مهدويت به دنبال تأمين آن هستيم، سعادتمند شدن فرزندانمان در آخرت است. زيرا سعادت اخروي نسل نو، با اعتقاد به امامت امامي که الآن در غيبت بوده و دسترسي به او براي ما ممکن نيست، گره خورده است.

دومين هدفي که ما به دنبال تأمين آن هستيم، تربيت زمينه سازان ظهور است. بدون ترديد ظهور امام زمان (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) مرهون زمينه سازي و آمادگي عمومي مردم جهت پذيرش امر ظهور است. مردمِ معقتد به امام زمان (عليه السلام)، بايد زمينه را براي ظهور آن حضرت فراهم کنند و اين امر، به شناساندن وضعيت مطلوب و ايده آل، به جهانيان ممکن خواهد بود. زيرا اگر جامعۀ بشري وضعيت مطلوب و حيات برتري را که در جامعۀ مهدوي به مردم وعده داده شده است، بشناسند، زودتر از مکاتب ديگر مأيوس شده و مشتاق تحقّق جامعۀ آرماني مهدوي مي‏شوند بنابراين يکي ديگر از اهداف انتقال فرهنگ انتظار به نسل نو، در واقع آشنا کردن آنها با وضعيت ايده آل جامعۀ بشري، به منظور شناخت جايگاه وضعيت موجود، و سپس شناساندن وضعيت ايده آل به جامعۀ جهاني توسط آنهاست. نسل نو بايد وضعيت ايده آلي را که در جامعۀ مهدوي تحقّق خواهد يافت، بشناسد، تا بتواند جايگاه و وضعيت موجود را مورد نقد و بررسي قرار دهد. زيرا کسي که وضعيت ايده آل را نشناسد، کاستي‏هاي وضعيت موجود را نيز نخواهد شناخت و در اين صورت، چه بسا ممکن است مانند آن باصطلاح انديشمند امريکايي، وضعيت موجود را بهترين وضعيتي بداند که براي بشريت دست يافتني است لذا يکي از اصلي‏ترين اهداف انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو، شناساندن کاستي‏هاي وضعيت موجود به آنها و جلوگيري از رضايت به حال کنوني جامعه است. نسل نو بعد از شناخت کاستي‏هاي وضعيت موجود، تلاش مي‏کند تا وضعيت ايده آل بشري را براي جهانيان تبيين نمايد و تبيين وضعيت ايده آل براي جهانيان باعث پيدايش شوق و رغبت در آنها نسبت به تحقّق چنين وضعيت خواهد شد و پيدايش اين اشتياق جهاني، يکي از مقدّمات ظهور صاحب الزّمان، مهدي موعود (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) است. در غير اين صورت امام مهدي (عليه السلام) مي‏بايست بيشتر از نيمي از مردم جهان را سرکوب نمايد. و چنين امري با هدف ظهور آن حضرت همخواني ندارد.

هدف ديگري که در انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو دنبال مي‏شود، همسان سازي شخصيت آنها با ايده آل هاي جامعۀ آرمانيست. نسل نو با شناخت شاخص‏هاي انسان عصر مهدوي، تلاش مي‏کند خود را با اين شاخص‏ها هماهنگ و با انسان هاي عصر ظهور همگون نمايد و اين، همان چيزي است که امروزه از آن به عنوان تربيت مدير و نيروي انساني ياد مي‏شود. بدون شک ياران حضرت مهدي (عليه السلام) و مديران حکومت آن حضرت، از بين همين منتظران ظهور خواهند بود، بنابراين لازم است نسل نو، هماهنگ با شاخص‏هاي انسان عصر مهدوي تربيت شود زيرا در غير اين صورت هرگز ظهوري رُخ نخواهد داد.

با توجّه به مطالب گذشته، پُر واضح است که يکي از ضروري‏ترين نيازهاي نسل نو، آشنا کردن آنها با فرهنگ مهدويت و انتظار است. و يکي از اساسي‏ترين پيش نيازهاي تأمين اين هدف، بسترسازي است. همان طور که گياه در بستر مناسب، جوانه زده و رشد مي‏کند و پرورش آن، بدون فراهم نمودن آب و خاک و هواي مناسب ممکن نيست، پرورش نسل نو و تبديل آنها به نومنتظران ظهور امام مهدي (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) نيز بدون بذرپاشي در بستر مناسب و فضاي سالم، ممکن نخواهد بود. بذر انديشۀ مهدويت و فرهنگ انتظار، براي جوانه زدن در وجود آدمي، نيازمند بستر و فضايي مناسب است تا رشد و نموّ نموده و در وجود آدمي ريشه دوانده و به درخت پُرميوۀ انتظارِ پويا تبديل شود. بنابراين نخستين کاري که در انتقال فرهنگ مهدويت بايد انجام شود، فضاسازي است. در غير اين صورت امر تربيت با موفقيّت کمتري همراه خواهد بود. مسلماً در امر تربيت، نمي‏توان براي يکايک افراد جامعه پروندۀ تربيتي تشکيل داد و بر فرض امکان چنين امري، تربيت آنها بدون فضاي مناسب تربيتي ممکن نخواهد بود. بنابراين بايد فضايي که مناسب تربيت مهدوي است، ايجاد کنيم زيرا قرار گرفتن در فضايي خاص، باعث مي‏شود تا افراد مطابق آن فضا حرکت کنند و اگر فضاي تربيتي ما، فضاي تربيت مهدوي نباشد، شناساندن فرهنگ انتظار به افراد در اين فضا مانند شنا کردن در خلاف جريان آب است و اما اينکه چگونه مي‏توان فضا را فضاي تربيت مهدوي نمود، خود سؤال مهمي است، که پاسخ دادن به آن چندان آسان نيست. فضاسازي تربيتي چند مرحله دارد. نخست بايد در منزل فضاي تربيت مهدوي حاکم باشد يعني فرزندانمان بايد پايبندي به ارزش هاي انتظار را در خانه لمس کنند در غير اين صورت، ارزش هاي انتظار به درستي به او منتقل نخواهد شد. همانطور که فرهنگ مسواک زدن هنگام خواب بدون پايبندي والدين به اين امر، به درستي به بچه منتقل نمي‏شود، فرهنگ انتظار نيز در وجود کودک بدون پايبندي والدين به لوازم اين فرهنگ، شکوفا نخواهد شد. مرحلۀ دوم، مرحلۀ فضاهاي آموزشي و در نگاه کلان‏تر، فضاي جامعه است. فضاهاي آموزشي اعم از مراکز نگهداري کودکان و دبستان ها و مدارس راهنمايي و دبيرستان ها و حتّي دانشگاه‏ها بايد عطر و بوي فرهنگ مهدويت داشته باشند تا هر کسي که در اين فضاها قرار مي‏گيرد، معطّر به اين عطر گردد. و اگر فضاهاي آموزشي ما با فضاي منزل هماهنگ نباشد، اثرات مثبت فضاي منزل را نيز از بين خواهد برد. و مهم ترين مسئله‏اي که در اين مرحله قابل دقّت و تأمّل است، مسئلۀ لزوم هماهنگي نظام آموزشي با نظام ارزشي است. متون آموزشي مراکز علمي، بايد با فرهنگ مهدويت هم خواني داشته باشد. در غير اين صورت تربيت هم سو با فرهنگ مهدويت، بسيار سخت و بلکه غيرممکن خواهد بود.

مرحلۀ سوم، فضاي جامعه است. جامعه‏اي که در انتظار حکومت مهدي (عليه السلام) است با جوامع ديگر تفاوت بسياري دارد. در اين جامعه ارزش هاي انتظار و ويژگي‏هاي عصر ظهور به فراواني يافت مي‏شود. حال اگر فضاي حاکم بر جامعه، فضاي فرهنگ انتظار نباشد، تربيت نسل نو و آشنا کردن آنها با فرهنگ انتظار در اين فضا، بسيار مشکل خواهد بود.

مسئلۀ ديگري که در انتقال فرهنگ انتظار حائز اهميت است، مسئلۀ توجّه به مخاطب است. مسلماً مخاطبان گفتمان مهدويت و فرهنگ انتظار به گروه هاي مختلف سني و علمي تقسيم مي‏شوند.

نخست کودکان هستند. که انتقال فرهنگ مهدويت و انتظار به آنها، تنها به روش عملي ممکن است. زيرا نمي‏توان براي تفهيم فرهنگ مهدويت به کودک، از استدلال کمک گرفت بنابراين براي آشنا کردن کودکان با فرهنگ انتظار کافيست فضاي منزل و مدرسه، به فضاي انتظار و ارزش هاي آن تبديل شود.

مسئلۀ ديگري که در انتقال فرهنگ مهدويت به کودکان اهميت دارد، گره زدن اين فرهنگ با علايق کودکانه است. مثلاً کودکان به عيدي گرفتن و قصّه، علاقه زيادي دارند. در انتقال فرهنگ مهدويت مي‏توان از همين علاقۀ کودک استفاده کرده و اين فرهنگ را در قالب قصّه‏هاي جذّاب کودکانه به او منتقل نمود و يا مي‏توان به مناسبت هاي مختلفي مثل روز نيمۀ شعبان يا روز به امامت رسيدن امام مهدي (عليه السلام)، به کودکان عيدي و هديه داد و البته عيدي و هديه‏اي که در اين روز به کودک داده مي‏شود، بايد حداقل با هدايايي که کودک به مناسبت هاي ديگر دريافت مي‏کند، هم سنگ و هم شأن باشد. و به عبارت ديگر بايد کاري کرد که کودک به انتظار آمدن اين روزها لحظه شماري کند.

گروه دوم، گروه نوجوانان و جوانان هستند که مي‏توان با تهيۀ درس نامه‏هاي مهدويت که متناسب با اين سن و سال است و همچنين رمان هاي جذّاب با اقتباس از فرهنگ مهدويت، و فيلم و مانند اين امور، آنها را با فرهنگ مهدويت آشنا کرد. و عمده‏ترين چالش، در انتقال فرهنگ انتظار به اين گروه، ايجاد نياز در آنهاست. ما بايد در برخورد با اين گروه سني، پرسش هايي را که تنها گفتمان مهدويت جواب گوي آنهاست، در ذهن آنها ايجاد کنيم و سپس از آنها بخواهيم جواب آنها را پيدا کنند و خود ما نيز در رسيدن به پاسخ هاي درست، آنها را ياري کنيم.

گروه سوم، فرهيختگان جامعه هستند. اين گروه به دليل مطالعات که دربارۀ آخرالزّمان و آيندۀ بشريت دارند، با چالش‏هايي در زمينۀ مهدويت مواجه هستند. در انتقال فرهنگ مهدويت به اين گروه، کافيست اين چالش‏ها را برطرف کنيم و اين مهم با نوشتن کتاب ها و مقالات علمي و مدّ نظر قراردادن سؤال ها و شبهات جديدي که در عرصۀ مهدويت و آخرالزّمان مطرح شده، حاصل مي‏شود.

در آخر درس را دوباره تکرار مي‏کنيم که فرهنگ مهدويت و انتظار، فرهنگ ارزش ها و فرهنگ دين است و القاء فرهنگ ديني به ديگران، محتاج ظرافت هاي خاصّ خود است و افراط در القاء اين فرهنگ، باعث دلزدگي از آن مي‏شود و همان طور که تفريط در القاء اين فرهنگ، نکوهيده و ناپسند است، افراط در آن نيز مذموم و ناپسند است.

انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو و کساني که آشنايي کمتري با امام عصر، حضرت مهدي (عج) دارند، کار بسيار سخت و در عين حال، باظرافتي است و کمترين کج سليقگي در آن، باعث وازدگي از اين فرهنگ خواهد شد.

فرهنگ مهدويت، فرهنگ ارزش ها و همان فرهنگ دين است و همان طور که انتقال ارزش هاي ديني بدون ظرافت هاي خاصّ خود، ممکن نيست، انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو و تربيت آنها به عنوان نومنتظرانِ ظهور حضرت (عليه السلام) نيز، بدون شيوه‏هاي خاصّ خود ممکن نخواهد بود.

بدون شک، شيعه بودنِ يک فرد در زمانِ ما، در گرو اعتقاد و التزام به امامت امام زمان (عليه السلام) است زيرا در آموزه‏هاي شيعي آمده است که در هر عصري، امامي از طرف خداوند براي مردم تعيين شده و ايمان و اسلام فرد، جز به شناخت او و اقرار و التزام به امامتش، پذيرفته نخواهد بود. و بدون اين امر، رهايي از پيآمدهاي مرگ، به سان مرگ در دوران جاهليت، ممکن نيست.

بايد به فرزندانمان بياموزيم «مهدي» کيست؟ و چه نقشي در زندگي ما دارد؟ فرزندانمان بايد بدانند مهدي (عليه السلام) امامي است که خداوند براي بشريت تعيين کرده و سعادت اخروي آنها در گرو اعتقاد و التزام به امامت اوست.

اولين هدفي که ما در انتقال فرهنگ مهدويت به دنبال تأمين آن هستيم، سعادتمند شدن فرزندانمان در آخرت است. زيرا سعادت اخروي نسل نو، با اعتقاد به امامت امامي که الآن در غيبت بوده و دسترسي به او براي ما ممکن نيست، گره خورده است.

دومين هدفي که ما به دنبال تأمين آن هستيم، تربيت زمينه سازان ظهور است. بدون ترديد ظهور امام زمان(عج) مرهون زمينه سازي و آمادگي عمومي مردم جهت پذيرش امر ظهور است. مردمِ معقتد به امام زمان (عليه السلام)، بايد زمينه را براي ظهور آن حضرت فراهم کنند و اين امر، به شناساندن وضعيت مطلوب و ايده آل، به جهانيان ممکن خواهد بود.

اگر جامعۀ بشري وضعيت مطلوب و حيات برتري را که در جامعۀ مهدوي به مردم وعده داده شده است، بشناسند، زودتر از مکاتب ديگر مأيوس شده و مشتاق تحقّق جامعۀ آرماني مهدوي مي‏شوند بنابراين يکي ديگر از اهداف انتقال فرهنگ انتظار به نسل نو، در واقع آشنا کردن آنها با وضعيت ايده آل جامعۀ بشري، به منظور شناخت جايگاه وضعيت موجود، و سپس شناساندن وضعيت ايده آل به جامعۀ جهاني توسط آنهاست.

نسل نو بايد وضعيت ايده آلي را که در جامعۀ مهدوي تحقّق خواهد يافت، بشناسد، تا بتواند جايگاه و وضعيت موجود را مورد نقد و بررسي قرار دهد. زيرا کسي که وضعيت ايده آل را نشناسد، کاستي‏هاي وضعيت موجود را نيز نخواهد شناخت و در اين صورت، چه بسا ممکن است مانند آن باصطلاح انديشمند امريکايي، وضعيت موجود را بهترين وضعيتي بداند که براي بشريت دست يافتني است.

يکي از اصلي‏ترين اهداف انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو، شناساندن کاستي‏هاي وضعيت موجود به آنها و جلوگيري از رضايت به حال کنوني جامعه است. نسل نو بعد از شناخت کاستي‏هاي وضعيت موجود، تلاش مي‏کند تا وضعيت ايده آل بشري را براي جهانيان تبيين نمايد و تبيين وضعيت ايده آل براي جهانيان باعث پيدايش شوق و رغبت در آنها نسبت به تحقّق چنين وضعيت خواهد شد و پيدايش اين اشتياق جهاني، يکي از مقدّمات ظهور صاحب الزّمان، مهدي موعود(عج) است.

هدف ديگري که در انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو دنبال مي‏شود، همسان سازي شخصيت آنها با ايده آل هاي جامعۀ آرمانيست. نسل نو با شناخت شاخص‏هاي انسان عصر مهدوي، تلاش مي‏کند خود را با اين شاخص‏ها هماهنگ و با انسان هاي عصر ظهور همگون نمايد و اين، همان چيزي است که امروزه از آن به عنوان تربيت مدير و نيروي انساني ياد مي‏شود.

يکي از ضروري‏ترين نيازهاي نسل نو، آشنا کردن آنها با فرهنگ مهدويت و انتظار است. و يکي از اساسي‏ترين پيش نيازهاي تأمين اين هدف، بسترسازي است. همان طور که گياه در بستر مناسب، جوانه زده و رشد مي‏کند و پرورش آن، بدون فراهم نمودن آب و خاک و هواي مناسب ممکن نيست، پرورش نسل نو و تبديل آنها به نومنتظران ظهور امام مهدي(عج) نيز بدون بذرپاشي در بستر مناسب و فضاي سالم، ممکن نخواهد بود.

بذر انديشۀ مهدويت و فرهنگ انتظار، براي جوانه زدن در وجود آدمي، نيازمند بستر و فضايي مناسب است تا رشد و نموّ نموده و در وجود آدمي ريشه دوانده و به درخت پُرميوۀ انتظارِ پويا تبديل شود. بنابراين نخستين کاري که در انتقال فرهنگ مهدويت بايد انجام شود، فضاسازي است. در غير اين صورت امر تربيت با موفقيّت کمتري همراه خواهد بود.

بايد فضايي که مناسب تربيت مهدوي است، ايجاد کنيم زيرا قرار گرفتن در فضايي خاص، باعث مي‏شود تا افراد مطابق آن فضا حرکت کنند و اگر فضاي تربيتي ما، فضاي تربيت مهدوي نباشد، شناساندن فرهنگ انتظار به افراد در اين فضا مانند شنا کردن در خلاف جريان آب است و اما اينکه چگونه مي‏توان فضا را فضاي تربيت مهدوي نمود، خود سؤال مهمي است.

بايد در منزل فضاي تربيت مهدوي حاکم باشد يعني فرزندانمان بايد پايبندي به ارزش هاي انتظار را در خانه لمس کنند در غير اين صورت، ارزش هاي انتظار به درستي به او منتقل نخواهد شد. فضاهاي آموزشي اعم از مراکز نگهداري کودکان و دبستان ها و مدارس راهنمايي و دبيرستان ها و حتّي دانشگاه‏ها بايد عطر و بوي فرهنگ مهدويت داشته باشند تا هر کسي که در اين فضاها قرار مي‏گيرد، معطّر به اين عطر گردد.

اگر فضاهاي آموزشي ما با فضاي منزل هماهنگ نباشد، اثرات مثبت فضاي منزل را نيز از بين خواهد برد. و مهم ترين مسئله‏اي که در اين مرحله قابل دقّت و تأمّل است، مسئلۀ لزوم هماهنگي نظام آموزشي با نظام ارزشي است. متون آموزشي مراکز علمي، بايد با فرهنگ مهدويت هم خواني داشته باشد. در غير اين صورت تربيت هم سو با فرهنگ مهدويت، بسيار سخت و بلکه غيرممکن خواهد بود.

جامعه‏اي که در انتظار حکومت مهدي(ع) است، با جوامع ديگر تفاوت بسياري دارد. در اين جامعه ارزش هاي انتظار و ويژگي‏هاي عصر ظهور به فراواني يافت مي‏شود. حال اگر فضاي حاکم بر جامعه، فضاي فرهنگ انتظار نباشد، تربيت نسل نو و آشنا کردن آنها با فرهنگ انتظار در اين فضا، بسيار مشکل خواهد بود.

کودکان؛ که انتقال فرهنگ مهدويت و انتظار به آنها، تنها به روش عملي ممکن است. زيرا نمي‏توان براي تفهيم فرهنگ مهدويت به کودک، از استدلال کمک گرفت بنابراين براي آشنا کردن کودکان با فرهنگ انتظار کافيست فضاي منزل و مدرسه، به فضاي انتظار و ارزش هاي آن تبديل شود.

مسئله اي که در انتقال فرهنگ مهدويت به کودکان اهميت دارد، گره زدن اين فرهنگ با علايق کودکانه است. مثلاً کودکان به عيدي گرفتن و قصّه، علاقه زيادي دارند. در انتقال فرهنگ مهدويت مي‏توان از همين علاقۀ کودک استفاده کرده و اين فرهنگ را در قالب قصّه‏هاي جذّاب کودکانه به او منتقل نمود و يا مي‏توان به مناسبت هاي مختلفي مثل روز نيمۀ شعبان يا روز به امامت رسيدن امام مهدي(ع)، به کودکان عيدي و هديه داد و به عبارت ديگر بايد کاري کرد که کودک به انتظار آمدن اين روزها لحظه شماري کند.

گروه نوجوانان و جوانان؛ که مي‏توان با تهيۀ درس نامه‏هاي مهدويت که متناسب با اين سن و سال است و همچنين رمان هاي جذّاب با اقتباس از فرهنگ مهدويت، و فيلم و مانند اين امور، آنها را با فرهنگ مهدويت آشنا کرد. و عمده‏ترين چالش، در انتقال فرهنگ انتظار به اين گروه، ايجاد نياز در آنهاست. ما بايد در برخورد با اين گروه سني، پرسش هايي را که تنها گفتمان مهدويت جواب گوي آنهاست، در ذهن آنها ايجاد کنيم و سپس از آنها بخواهيم جواب آنها را پيدا کنند و خود ما نيز در رسيدن به پاسخ هاي درست، آنها را ياري کنيم.

فرهيختگان جامعه؛ اين گروه به دليل مطالعات که دربارۀ آخرالزّمان و آيندۀ بشريت دارند، با چالش‏هايي در زمينۀ مهدويت مواجه هستند. در انتقال فرهنگ مهدويت به اين گروه، کافيست اين چالش‏ها را برطرف کنيم و اين مهم با نوشتن کتاب ها و مقالات علمي و مدّ نظر قراردادن سؤال ها و شبهات جديدي که در عرصۀ مهدويت و آخرالزّمان مطرح شده، حاصل مي‏شود.

فرهنگ مهدويت و انتظار، فرهنگ ارزش ها و فرهنگ دين است و القاء فرهنگ ديني به ديگران، محتاج ظرافت هاي خاصّ خود است و افراط در القاء اين فرهنگ، باعث دلزدگي از آن مي‏شود و همان طور که تفريط در القاء اين فرهنگ، نکوهيده و ناپسند است، افراط در آن نيز مذموم و ناپسند است.


برچسب‌ها: ابراهیم رضاپور, دکتر, جانباز, حاج ابراهیم رضاپور, روشهاي تربيت نسل منتظر
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 8:9 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰

ملت ايران همواره آماده دفاع از نظام ولايي خود است

حضرت آیت الله نوری همدانی در جمع علما و روحانیان استان البرز با تجلیل از مدیریت های داهیانه مقام معظم رهبری، حفظ انقلاب را وظیفه ای همگانی دانست و گفت: در سفری که به تازگی به کشور تانزانیا داشتم، مسلمانان و مسیحیان آنجا را عاشق انقلاب، امام و حضرت آیت الله خامنه ای دیدم، آنها با دیده عظمت به انقلاب اسلامی و ملت ایران می نگرند.

به گزارش رسا، حضرت آیت الله حسین نوری همدانی در نخستین برنامه رسمی خود در سفر به استان البرز در جمع علما و روحانیان این استان در مصلای شهر کرج با تاکید بر اینکه حفظ انقلاب وظیفه همه است ابراز داشت: اولین کسی که در راه نظام ولایی شهید شد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به روایت « العلماء ورثة الانبیاء»، وظیفه عالم دینی را بسیار سنگین توصیف کرد و به شرح وظایف سه گانه علما و روحانیان پرداخت.

این مرجع تقلید آگاه کردن و هدایت مردم، خدمت به مردم و مبارزه با ستمکاران و جباران را از وظایف علما بر شمرد و در توضیح مبارزه با ستمکاران و جباران ابراز داشت: این یک رویه ای است برای پیامبران که در مقابل جباران ایستاده اند؛ امام رضوان الله علیه می فرمودند هر پیغمبری که مبعوث می شد در یک دست کتاب هدایت و در دست دیگرش ابزار مبارزه با ستمکاران و جباران بود.

وی با بیان اینکه مرزبانی مرزهای جغرافیایی بر عهده جیوش اسلام است، افزود: نگهبانی از مرزهای فرهنگی بر عهده علما است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند «اگر بدعت ها در امت ظاهر شد، علما باید علم خود را آشکار کنند و در مقابل آن بایستند و الا مورد لعن خدا واقع می شوند.»

حضرت آیت الله نوری همدانی مجاهدت علمایی همچون سید محمد مجاهد، سید جمال الدین اسدآبادی، میرزای شیرازی، شیخ فضل الله نوری و شهید مدرس و مبارزه این بزرگان با ظلم و استکبار در تاریخ ایران را بسیار برجسته دانست و تلاش های آنها را ستود.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود گریزی به تحولات اخیر در کشورهای اسلامی زد و جهت اشتراک حرکت انقلابیون را مردمی بودن، اسلامی بودن و مقابله با استبداد و ظلم ارزیابی و تصریح کرد: باید بیدار باشیم تا همانطور که دشمن از بطن انقلاب مشروطه، حکومت رضاخان را در آورد، این انقلابها را مصادره نکند.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه در گذشته دنیا به دو قطب سرمایه داری امریکا و کمونیستی شوروی تقسیم شده بود و ایران نیز تحت سلطه بیگانگان اداره می شد، افزود: در آن زمان یک فقیه بزرگ، فریادگر با صلابت و مجاهدی قوی کار بزرگی انجام داد. کسی که واقعا توانست ایران را از زیر چکمه استبداد نجات دهد امام رضوان الله تعالی علیه بود.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور تانزانیا افزود: مسلمانان و مسیحیان آنجا عاشق انقلاب، امام و حضرت آیت الله خامنه ای هستند و با دیده عظمت به انقلاب اسلامی و ملت ایران می نگرند.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به نقش برجسته امام راحل در انقلاب اسلامی، از هدایت های داهیانه خلف صالح ایشان تجلیل کرد و با بیان اینکه کشتی انقلاب با درایت ها و هدایت های مقام معظم رهبری از سوانح بسیاری نجات پیدا کرده است، نحوه شکل گیری حکومت در اسلام را ترسیم کرد.

وی تصریح کرد: در اسلام باید در رأس جامعه پیامبر، امام معصوم و در زمان غیبت هم ولی فقیه عادل، مدیر، مدبر و شجاع حضور داشته باشد و هرگونه حکومتی غیر از این نامشروع و طاغوتی است.

این مرجع تقلید با تاکید بر این که باید تمام توان خود را برای حفظ انقلاب به کار بگیریم، ابراز داشت: بحمدلله در جمهوری اسلامی ایران حکومت ولایی حاکم است و ما تا آخرین قطره خون پای انقلاب ایستاده ایم و جانمان را در راه مقام معظم رهبری نثار می کنیم.

گفتنی است، در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین کازرونی، امام جمعه کرج و عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از این مرجع تقلید، به تجلیل از مقام مرجعیت و علمای دین پرداخت.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 11:8 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹

اگر ایستادگی نمی کردیم چه می شد؟

اگر ایستادگی نمی کردیم چه می شد؟

با نگاهی به اندیشه های حضرت امام خمینی(رحمت اله علیه)

 دشمن همه چیز داشت و ما فقط خدا را داشتیم.

این سوال مطرح است که اگر ایستادگی نمی کردیم چه چیزهایی را از دست می دادیم؟ و اگر ایستادگی می کردیم چه چیزی را بدست می آوردیم.

در آستانه هفته دفاع مقدس در سی امین سالگرد استقامت و ایستادگی قرار گرفته ایم و باید به این سوال جواب داد.

ایستادگی در مقابل دشمنی که همه چیز داشت کاری بس دشوار بود ولیکن چون ما فقط خدا را داشتیم دشواری این ایستادگی را سهل می کرد.

این ایستادگی بر مبنای پشتوانی الهی اولین اقدامش استقرار انقلاب اسلامی بود و در دومین موضوع باید این انقلاب گسترش پیدا می کرد ولی چه کسانی می بایست این امر را انجام میدادند. برای ایستادگی حداقل این سه ویژگی ذیل را باید داشته باشند:

1) ترس از خدا ( الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لايخشون احدا الا الله و كفي بالله حسيبا) "پيامبران" كساني بودند كه تبليغ رسالت هاي الهي مي كردند و "تنها" از او مي ترسيدند و از هيچ كس جز خدا واهمه نداشتند و همين بس كه خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال آنها) است.(1)

2) پایداری واسقامت در برابر تما سختی ها «ان الذين قالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا و لاتحزنوا و ابشرو بالجنه التي كنتم توعدون» كساني كه گفتند پروردگار ماخداست سپس ايستادگي كردند فرشتگان"هنگام مرگ" برآنان نازل مي شوند (و مي گويند) نترسيدوغم مخوريد و بشارت باد شمارابه آن بهشتي كه به شما وعده داده مي شد.» (2)

3) ایثارگری ومقدم داشتن دیگران به خود. « و یؤثرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصة و من یوق شحٌ نفسه فاولئک هم المفلحون » اگر چه خود نيازمند به چيزي باشند ديگران را بر خويش مقدم دارند و ايثار كنند.(3)

بنابراین تمام کسانی که ایستادگی کردند.این سه ویژگی را دار بودند. بدلیل اینکه این نوع ایستادگی از شاخصه های اسلام وفرهنگ شیعی است مورد تهاجم قرارمیگیرد و این تهاجم طبیعی است ، چون روح آزادگی وحریت در آن دیده شده است ومغایرت کامل با اهداف امپریالیسم واستکبار دارد. در این جا ایستادگی مفهوم پیدا می کند. چنانچه  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین جریانی که علیه صدام اقدام میکند شیعیان هستند.

پس اگر ایستادگی نمی کردیم چیزهایی را از دست می دادیم که در ذیل به آنها اشاره خواهم کرد.

الف) بدیهی ترین چیزی که از دست می دادیم دین مان(مذهب شیعه) بود.

در طول تاریخ، از زمانى که اسلام وجود پیدا کرده است توأم با وجود اسلام، امام شیعه هم بوده است. مذهب شیعه مذهبى سیاسى ـ اجتماعى است و در تمام دوره‏ها با ظالم هاى وقت، با حکومتهاى جابرى که در اسلام بوده‏اند مثل زمان اموى و عباسى مخالفت کرده. مذهب شیعه طرفدار مستضعفین است و طرفدار مظلومین است و همواره در خصم با ظالمها و مستکبرین است. هم عقاید شیعه این طور است و هم اعمالش این طور بوده است و هم بزرگان شیعه دائماً در این خط و صراط بودند. و این طور باقى خواهد ماند تا زمانی که اسلام است.(4)

چیز دیگری که از دست می دادیم انقلاب اسلامی بود که بر مبنای اسلام از نوع ناب محمدی(ص) به وجود آمده بود چرا که انقلاب اسلامی منشاء تحولات در منطقه ودنیا بود.حضرت امام خمینی رحمته اله علیه می فرماید:

این انقلاب بزرگ ملت ما، این نهضت عظیم تاریخى اسلامى ایران، تا به اینجا رسیده است؛ تا سرنگونى رژیم فاسد، تا قطع ایادى اجانب، تا به دست آوردن آزادى تا نایل شدن به استقلال آمده‏ایم. اینها که بین ملت ما پخش مى‏کنند که نهضت اسلامى چه کرد، تا اینجا که نیمۀ راه است، باید بدانند که کارى کرد که در تاریخ سابقه نداشت. این نهضت به آخر نرسیده است؛ در این نیمۀ راه، یک کار عظیمى کرد که تمام حسابهاى حسابگران را باطل کرد. (5)

حضرت امام در جای دیگری می فرماید:

اگر ملتها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد. این اجانب بودند که نگذاشتند مسلمانان اسلام حقیقى را بشناسند. اسلام حاوى همۀ سعادتها براى ملتهاست. اما سایر مکاتب سرانجام به دیکتاتورى مى‏رسند.(6)

ومهمترین موضوع آگاهی مردم منطقه از ظلم وجنایتی بود که در حقشان می شدو خود این بیداری منشاء جریانهای آزادی خواه بود.

ب)از بین رفتن اتحاد و عدم قطع ریشه ظلم و استعمار،

حضرت امام (ره) می فرماید:.

 برادران من! برادران تبریزى! برادران فارس! برادران اصفهانى! برادران دیگر که از جاهاى مختلف به این مکان تشریف آورده‏اید! ضمن تشکر از همۀ شما باید عرض کنم بیدار باشید، توجه داشته باشید! نقشه‏هاى محیلانۀ اینها را نقش بر آب کنید. نگذارید این فتنه‏گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند. صف واحد باشید: صَفاً کَأَنَّهُم بُنیَانٌ مَرصُوصٌ )(7)

استقلال تمامیت ارضی کشور بود.ازجنوب تا شمال غرب (کردستان) وشمال شرق یا در اشغال ویا جدا از سرزمین اصلی می شد..وصدای انقلاب که استقلال-آزدادی- جمهموری اسلامی بود. برای همیشه در نطفه خفه می شد.و خرمشهر «المحمره»، اروند رود «شط‌العرب» و اهواز «الاحواز»وخلیج فارس به خلیج عربی تبدیل می گشت.

ج) ذلت به جای عزت

شادمانی،بالندگی ،عزت،غرور،افتخار،سربلندی واعتماد به نفس امروز مردم ایران از دیگر عناصری بود که از دست می دادیم.

د)از هم پاشیدگی نیروهای مسلح

نیروهای مسلح کشورمان از جمله سپاه، ارتش و بسیج که پایداری و ایستادگی‌شان مایه عزت ملی شده و بازدارنده همیشگی طمع تجاوز دشمنان شده‌اند، ومایه اقتدار امروز جمهوری اسلامی درتمامی صحنه های نظامی هستند دچار تزلزل و از هم گسیختگی می شد.

ه) ازبین رفتن روحیه ایثار و شهادت

بوی عطر شهیدان و ایثارگران وزیدن نمی‌گرفت و جای‌جای میهن اسلامی یادآور مردانگی و شجاعت و غیرت غیور مردان و رزمندگان نمی‌شد.

حالا که ایستادگی کردیم چه جیزی رایدست آوردیم؟

الف) حکومت ایده‏آل اسلامى

حضرت امام (ره) می فرماید: وضع حکومت اسلام یک همچو وضعى است. اداره‏اش براى رفاه مردم است، نظامش براى رفاه مردم است، رئیس جمهورش براى رفاه مردم است، نخست وزیرش براى رفاه مردم است، و محیط، یک محیط محبت. اگر ما موفق بشویم به اینکه اسلام را به آن معنایى که بوده است، به آن معنایى که بناى اسلام بر آن بوده، در خارج متحقق بکنیم، هم نظام راحت مى‏شود، هم شهربانى. دیگر احتیاج به اینکه به مردم تعدّی بکند ندارد. هم ژاندارمرى، هم ارتش. همه دوست و همه رفیق و با هم دوست و برادر. و من امیدوارم که یک همچو چیزى پیش بیاید و یک همچو حکومتى تحقق پیدا بکند؛ فقط آرزو نباشد، واقعیت باشد.

     ما الآن از جمهورى، چیزى که داریم رأیش بوده، چیز دیگرى نبوده. همان رأى دادیم. اما جمهورى اسلامى، به آن معنایى که ما مى‏خواهیم، تا حالا مع‏الأسف نشده است؛ و باید بتدریج بشود. یعنى شما باید خودتان را درست کنید، ما هم باید خودمان را درست کنیم. همه، همه‏مان باید متحول بشویم، از آن حال طاغوتى به یک حالِ اللّه‏؛ رحمت، دوستى ، محبت. از محیط رعب و وحشت بیرون بیاییم، و وارد بشویم در یک محیط محبت و دوستى و رفاقت. و من امیدوارم که موفق بشویم به یک همچو معنایى، و همۀ ما با هم دوست و رفیق و آشنا. ان‏شاءاللّه‏ خداوند شما را سعادتمند کند؛ مؤید کند. موفق باشید.) (8)

ب) هدف نهایی انقلاب اسلامی

 که حضرت امام(ره) اینگونه آن را ترسیم می کند: پیروزى نهایى وقتى است که اسلام ـ با همۀ ابعاد و با همۀ احکامش ـ در ایران پیاده شود؛ و پیروزى بالاتر آنکه در همۀ اقطار عالم اسلام حکومت کند. اسلام مایۀ سعادت بشر است. اسلام براى انسان‏سازى آمده است؛ براى این آمده است که انسانها را، آدمها را، از ظلمات بیرون کند و به نور برساند. (9)

ج) قطع دست ابرقدرتها از منابع ملی

حضرت امام (ره)می فرماید:

 پس یک کار بزرگ محیرالعقول دیگر واقع شد و آن اینکه دست امریکا و دست انگلستان و شوروى و همۀ اینها از خزائن ما کوتاه شد. الآن نفت مال خودتان است ـ عرض مى‏کنم ـ چیزهاى دیگر هم مال خودمان است. نفتش هم از خودمان، همه چیز از خودمان.(10)

د)حفظ مکتب و حفظ کشور

حضرت امام خمینی (ره) می فرماید:

 ما و شما دو مسئولیت داریم: یک مسئولیت کوچک، و یک مسئولیت بزرگ. مسئولیت کوچک حفظ کشور، حفظ نظام و پیشبرد نهضت و رعایت جهات نظمى و تربیتى افراد [است] که این مهم است، لکن کوچکتر از آن دومى است. دوم، حفظ مکتب و چهرۀ اسلام. ما اگر چنانچه در آن امرِ اول پیش ببریم، البته پیشبرد بزرگ است. و اگر شکست هم بخوریم، شکستش هم بزرگ. لکن با حفظ چهرۀ اسلام و حفظ مکتب، شکست آخرى براى ما نیست.(11)

ه) توشه آخرت و بارقه الهی در دل تودهای مردم

حضرت امام(ره) توشه آخرت را اینگونه ترسیم می کند:

  من نمى‏دانم با چه بیانى از این جوانهایى که در طول این مدت فداکارى کردند تشکر کنم. آنقدرى که مى‏توانم عرض کنم این است که این مطلب براى خداست و ما هم از خدا هستیم؛ إنّاللّه‏ِ،  و به سوى او هم مى‏رویم؛ دیر و زود خواهیم رفت؛ و چه بهتر که در این راهى که داریم قهراً به آن طرف مى‏رویم با یک توشه باشد. و آن توشه توشۀ توحید است؛ توشۀ خدمت به اسلام است.(12)

در مورد بارقه الهی در دل تودهه های مردم نیز می فرماید:

  وآن تحولى که پیدا شده است که جوانهاى ما فریاد مى‏زنند که ما مستعدیم براى شهادت، کفن مى‏پوشند. اینها یک تحولاتى است که بشر نمى‏تواند این کارها را بکند. اینها کار خداست (13).

انسانهایی که در این راه ایستادگی کردند وبه اوج رسیدند به چیزی جز رضای خداوند راضی نمی اندیشیدند. وخواهان رسیدن به او بودند واین رسیدن را فقط در ایستادگی می دیدند.کسانی همچون حضرت امام خمینی (رحمت اله علیه) و تمامی شهیدان،رزمندگان وایثارگران دفاع مقدس بر این باور بودند که اگر ایستادگی نکنند اسلام برای همیشه از بین خواهد رفت. ومورد عتاب آیندگان خواهند بود همانطور که گذشته گان ما، بر اثر عدم ایستادگی مورد عتاب ما هستند..

کلام آخر اگر ایستادگی نمی‌کردیم، برای همیشه می‌شکستیم، برای همیشه می‌مردیم و برای همیشه فراموش می‌شدیم، انگار یک ملت و یک کشور نبودیم.

اگر اسلام در این سرزمین سیلی بخورد قرن‌ها طول می‌كشد تا دوباره مورد وثوق همگان قرار بگیرد.

                                                                                                   امام خمینی (رحمت اله علیه)

                                                                                                                     والسلام

                                                                                                                  ابراهیم رضاپور

                                                                                                                    29/5/1389

منابع وماخذ در ادامه مطتب
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 0:0 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹

حماسه نهم دی

نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 22:48 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹

تصویب چارت سازمانی دیوان محاسبات استان البرز

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ازتعیین و تصویب تشکیلات چارت سازمانی دیوان محاسبات استان البرز در کمیسیون مشترک خبر داد.
به گزارش خانه ملت، "جواد صبور" اظهارداشت: درجلسه امروز کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات، اعضای جلسه به اتفاق آرا چارت تشکیلات دیوان محاسبات در استان البرز  که حدود 90 ماده داشت را به تصویب رساندند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از تصویب چارت مورد نظر، دیوان محاسبات در استان البرز به طور رسمی تشکیل خواهد شد. 
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی اظهار امیدواری کرد: تصویب چارت سازمانی دیوان محاسبات در استان البرز موجب رشد و ارتقا کاری در سال همت مضاعف و کارمضاعف را فراهم آورد.    
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 19:22 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹

زیباترین عرصه اعتماد ملت در هدفمند سازی یارانه‌ها رقم خورد

رییس‌جمهور در اجتماع مردم استان البرز:
دکتراحمدی نژاد از همراهی بی‌نظیر ملت در طرح بزرگ و انقلابی هدفمند سازی یارنه‌ها تشکر کرد و گفت: به دنیا اعلام می‌کنم ملت ایران در همراهی با این طرح یکی از زیباترین عرصه‌های همدلی، همراهی، اعتماد و آگاهی را رقم زد.

دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور در هشتاد و دومین سفر استانی خود در جمع مردم استان البرز با بیان اینکه این استان از جهات گوناگون دارای استعدادهای بسیار ارزشمندی است، گفت: گلچین بهترین های مردم ایران در استان البرز و شهر کرج اجتماع کرده اند.
وی افزود: مردم این استان در خدمت انقلاب، کشور و عزت و اقتدار ایران زمین هستند.
رییس جمهور با بیان اینکه این سرزمین به لحاظ کشاورزی پراهمیت است، ادامه داد: این استان از لحاظ معادن، استعداد صنعتی، گردشگری و فرهنگی دارای بالاترین ظرفیت هاست.
وی اضافه کرد: این مردم شایسته آن هستند که پرچم عزت فرهنگی مردم ایران را نه تنها به نسل های متوالی، بلکه به تمامی بشریت منتقل کنند.
احمدی نژاد با بیان اینکه مردم این استان توانستند آن شهید یگانه را به بشریت تقدیم کنند که امام فرمود "شهید فهمیده رهبر ملت ایران است"، گفت: می توان به جرأت او را قهرمان همه بشریت معرفی کرد.
وی ادامه داد: این استان سرداران و شجاعانی داشت که در لشگر سید الشهدا در دوران دفاع مقدس شجاعانه سینه هایشان را سپر کردند و صف دشمنان را شکستند و قدرت اهریمنی دشمن را به ذلت کشاندند.
رییس جمهور با اشاره به افتخار آفرینی جوانان این استان در عرصه های مختلف تأکید کرد: اگر مدال هایی را که قهرمانان ما در بازی های آسیایی و پاراآسیایی به‌دست آوردند، تحلیل کنیم می بینیم که قهرمانان کرجی نسبت به جمعیت‌شان بیشترین مدال ها را تقدیم ملت ایران می کردند.
وی با بیان اینکه این همه افتخار آفرینی زیر سایه مشکلات تهران فرصت بروز و اثرگذاری مناسب را نداشت، گفت: خدا را شاکرم که با عنایت و لطف مجلس محترم استان شدن این دیار به تصویب رسید.
احمدی نژاد اضافه کرد: از بودجه سال 90 بودجه این استان به طور کامل مستقل خواهد شد و در اختیار خود مردم و استان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: سیاست دولت این است از صنایع با فناوری بالا ارزش افزوده فراوان و اشتغال‌زایی فراوان که حداقل آلودگی را دارد در استان البرز حمایت کند.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت مصمم است به لحاظ شاخص های گوناگون این استان را ظرف سه – چهار سال آینده متناسب با متوسط همه استان های کشور بالا بیاورد.
وی تأکید کرد: دولت در سه سفر استانی خود به استان های گوناگون تصمیمات مختلفی را برای عمران و آبادانی این استان ها اتخاذ کرده است و همه تصمیمات در جلسه امروز دولت برای استان البرز تصویب خواهد شد تا فاصله ها برداشته شود.
احمدی نژاد با بیان اینکه باور من این است با استعداد فرهنگی و طبیعی که در استان البرز وجود دارد، این استان می‌تواند در مدت کوتاهی به آبادترین و پیشرفته‌ترین استان کشور تبدیل شود، گفت: دولت باید با نگاه ویژه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری راه را برای پیشرفت این استان باز کند تا البرز بتواند در تمام موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راه را بپیماید و پیشرفت کند.
وی ادامه داد: مردم این استان و به ویژه جوانان باید دست به دست هم بدهند و با تلاش بی وقفه و کار استان خود را بسازند و بر بام پیشرفت ایران بنشانند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: باورم این است که این کار شدنی بوده و مردم استان البرز موفق می‌شوند این هدف را به ثمر بنشانند.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم سازندگی کشور یادآور شد: امروز ما باید ایران را بسازیم. چرا که ساختن ایران ماموریت تاریخی ماست.
وی ادامه داد: من تردید ندارم اگر شهدای ما امروز حضور داشتند پرچمداران سازندگی در ایران بودند.
رییس جمهور افزود: ساختن ایران نیاز و شایستگی ملت ایران است. این شایستگی و شأن ملت ایران است.
وی با بیان اینکه خداوند همه استعدادها را در کشور برای پیشرفت فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: در یک دوره 20 ساله حاکمان زبون سد راه پیشرفت ملت ایران و مانع حرکت آنان شدند اما امروز خدای متعال به برکت حرکت امام خمینی و جان فشانی‌های مردم بزرگ ترین فرصت تاریخی را در اختیار ملت ایران قرار داده است.
احمدی نژاد تاکید کرد: تجربه ثابت کرد هرگاه ملت ایران فرصتی به دست آورد، به سرعت خود را به قله‌های پیشرفت می‌رساند.
وی با اشاره به اینکه باید ایران را اولا برای ملت ایران و ثانیا برای ماموریت‌های تاریخی و جهانی ملت ایران بسازیم، گفت: این باور من است که از روی ایمان قلبی و آگاهی و علم به دست آوردم که خداوند ملت ایران را آفرید و در طول هزاران سال از آزمون‌های گوناگون عبور داد و با فرهنگ ولایت و اسلام ناب و علوی آشنا کرد، و او را برای انجام ماموریت‌های بزرگ جهانی و تاریخی آماده کرد.
رییس جمهور تصریح کرد: حکومت‌ها و اندیشه‌های گوناگون، دوره های بر روی کار آمدند و بشریت را به زنجیر کشیدند و در آخر شکست خوردند. امروز اثری از حکومت های مارکسیستی در دنیا نیست.
وی ادامه داد: همزمان با حکومت‌های مارکسیستی کسانی با شعار دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به میدان آمدند اما آنان نیز به شکستن حرمت و شخصیت انسان ها پرداخته و له کردن ملت‌های دنیا را در دستور کار قرار دادند و طی 100 سال کارهای زشت و ناپسندی را در دنیا انجام دادند و در جنگ هایی که به راه انداختند بیش از 100 میلیون نفر را کشتند.
احمدی نژاد با بیان اینکه آنها گسترده ترین عقب ماندگی را به بخش وسیعی از دنیا تحمیل کردند، گفت: کینه‌ورزی، فریب کاری و غارت از بشریت ثمره حضور آنها در دنیا است.
رییس جمهور با اشاره به شکست‌های اقتصادی امروز در غرب تصریح کرد: آنها پول‌هایی که امروز به اقتصادشان تزریق می‌کنند، فقط خلق عددهای کاغذی است. و این به معنای آن است که ارز و پولی که در اقتصاد جهانی از آن استفاده می کنند را از جیب سایر ملت ها برداشت کرده اند و در جیب خود می گذارند.
وی تاکید کرد: آنها به نام دموکراسی سخت ترین جنایات را به ملت ها تحمیل کرده اند.احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از حضور بیگانگان در منطقه اظهار داشت: آنها آمدند تا مردم عراق را از دست حکومت صدام نجات دهند. ولی چه کردند؟ آنها گفتند در افغانستان می خواهیم مردم را از دست تروریست ها نجات دهیم ولی چه بسیار مردمی که کشته و خانواده هایی که متلاشی شدند. استعمارگران از نیم قرن پیش با فریب کاری فلسطین را اشغال کردند و 65 سال هر روز کشتار و جنایت و خیانت در این سرزمین انجام دادند.
وی تصریح کرد: ولی به فضل الهی این مرام ضد انسانی رو به پایان است. و نشانه های شکست و اضمحلال استعمارگران دیده می شود. امروز جهان نیازمند اندیشه نو و فرهنگ نو و انسانی و عادلانه است. متفکرین دنیا و کسانی که جهان را می شناسند، همه چشم امید به سمت ملت ایران دارند و ملت ایران را الگوی خود می دانند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه من به کشورهای بسیاری سفر کرده و با اقشار مختلف صحبت کردم، خاطرنشان کرد: هر روز تقاضاهایی که به سمت ملت ایران فرستاده می شود را مطالعه می کنم . ساختن ملت ایران فقط ساختن ملت ایران نیست، بلکه گام های بلندتر برای ساختن بشریت و سرشار از یگانه پرستی و توحید خواهد بود.
وی تصریح کرد: هر نهاد سازندگی و توسعه که در ایران برپا می شود، یک پرچم عزت و افتخار است. یک رابطه عمیق بین ملت ها و ملت ایران برقرار است. در بحث هسته ای دیدیم که ملت های عالم از ملت ایران حمایت کردند و گفتند اگر ملت ایران پیروز شود راه برای به قدرت رسیدن سایر ملت ها هموار می شود.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امروز باید ایران را بسازیم، ساختن ایران چند شرط دارد که این شرط ها برای استان البرز هم محسوب می شود. اولین شرط همدلی و وحدت است. خداوند متعال و پیامبر اکرم و تمام برگزیدگان انسان را به وحدت و همدلی دعوت می کنند. شیطان انسان ها را به تفرقه دعوت می کند و هر جا ندایی برای تفرقه است، ندای شیطانی در مقابل هر جا ندایی برای همدلی است، ندای الهی است.
احمدی نژاد اضافه کرد: همه ما یک ملت و یک خانواده هستیم باید دست در دست هم بدهیم اگر ما همدل و متحد نباشیم، پیشرفت نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد: خدا را سپاس گزارم که امروز ملت ایران در فرهنگ علوی و مهدوی در سایه ولایت متحد و همدل است. خدا را شکر می کنم که مردم استان البرز و شهر کرج نماد همدلی و وحدت ملت ایران هستند.
رییس جمهور گفت: شرط دوم کار و تلاش است؛ اگر یک ملت همه فرصت ها، ثروت ها را در اختیار داشته باشد، اما اهل کار و تلاش نباشد، به جایی نمی رسد. انسان ها باید از دست رنج و تلاش خود بهره مند شوند، کار باید به زیباترین عنصر فرهنگی کشور تبدیل شود. مسأله مهم در کار این است که کار باید مفید و حلال باشد.
وی با اشاره به اینکه عنوان و شکل و شمایل کار مهم نیست، خاطرنشان کرد: عنوان کار مطلقا اثری در پیشرفت جامعه نخواهد داشت. هرجا کار مفیدی باشد، ارزشمند است. زیباترین کار کشاورزی و بالاترین کار کارگری است. بهترین کار برای جامعه سخت ترین آنهاست و انسانی که سخت ترین کارها را بر عهده دارد، ارزشمندتر است.
احمدی نژاد همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه داران و استعمارگران می خواهند فرهنگی را ترویج کنند که کار هر چه آرام تر و بی دردسرتر باشد، بهتر است که این بر خلاف سنت الهی و ارزش های ملت ماست. کشور با پشت میز نشستن، ساخته نمی شود؛ بلکه با کار و تلاش ساخته می شود.
رییس جمهور اظهار داشت: کار کسر شأن نیست؛ آیا کشور بدون کارگر و تاکسیران جلو می رود؟ اینها هستند که کشور را می سازند. ساختن ایران نیازمند کار است.
احمدی نژاد شرط سوم را ارتباطات برادران و رفتار کریمانه بین آحاد ملت دانست و گفت: اگر ملتی ثروت داشته باشد، همدل باشد، اما مردم نسبت به هم با مروت و رحم رفتار نکنند، به جایی نخواهد رسید و نتیجه مثل کشورهای غربی می شود که با بوجود آمدن بحران اقتصادی درمانده شده اند. اگر در میان یک ملت هر کسی به فکر خودش باشد، و کاری به کار دیگران نداشته باشد، آن جامعه روی سعادت را نخواهد دید.
وی افزود: ما باید نسبت به هم مهربان، رحیم و دلسوز باشیم، این سنت پیامبر عزیز و ائمه اطهار است. آنها عاشق انسانها و دلسوز انسان ها بودند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه ملت ایران، ملتی رحیم، کریم و دلسوز هستند، گفت: ملت ایران نسبت به یکدیگر فداکار هستند و در میان ملت مردم کرج، در فداکاری یک نمونه بارزند.
احمدی نژاد شرط چهارم رااینگونه بیان کرد: یک ملت باید از امکانات، منابع  و سرمایه های خود به درستی استفاده کند، اگر ملت ایران فقط از انرژی خدا دادی خود به درستی استفاده کند، بدون شک، ظرف 5-6 سال ملت ما به بام پیشرفت جهان خواهد نشست و در سراسر کشور دیگر فقر و بیکاری پیدا نخواهد شد.
رییس جمهور در ادامه از همراهی بی نظیر ملت در طرح بزرگ و انقلابی هدفمند سازی یارنه ها تشکر کرد و گفت: به دنیا اعلام می کنم ملت ایران در همراهی با این طرح یکی از زیبا ترین عرصه های همدلی و همراهی و اعتماد و آگاهی را رقم زد.
وی در پایان خطاب به ملت ایران خاطرنشان کرد: شما بالاترین درجه آگاهی را در همراهی و همکاری در این طرح از خود نشان دادید، فقط در نمونه ای عنوان می کنم که در مصرف گازوییل طی 10 -12 روز گذشته 38 درصد مصرف کاهش پیدا کرده است.

نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 13:38 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹

احمدی نژاد با چه اندیشه ای به استان البز میآید؟

او چه چیزی را نشان میدهد؟

ایا او افراد بی صلاحیت وکم کار را از استان البرز دور میکند؟

نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 17:3 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹

رییس جمهور سه شنبه7دی 1389 در کرج

رییس جمهور سه شنبه در کرج
محمود احمدی نژاد رییس جمهور روز سه شنبه این هفته با مردم البرز دیدار خواهد داشت و سفر استانی هیئت دولت به این استان انجام خواهد شد.


رییس جمهور در این سفر با مردم استان البرز در زمین چمن مخابرات شهرستان کرج دیدار کرده و سپس جلسه هیئت دولت و کارگروه فرهنگی را برگزار می کند. همچنین در این سفر رییس جمهور ایران اسلامی با نخبگان و خانواده های شهدا دیدارهایی را خواهد داشت.
 عیسی فرهادی با اعلام خبر سفر یک روزه رئیس جمهوری و هیئت دولت به البرز جزئیات این سفر را اعلام کرد.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 16:58 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم دی ۱۳۸۹

ظاهرا دولت عجله داره

با هدفمندی یارانه‌ها؛قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی بیشتر شد

با قیمت‌های جدید و واریز 44500 تومان برای هر نفر در هر ماه تا پایان سال 90 حداقل 70 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود درحالی‌که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سال اول 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این امر باشد اما ظاهرا دولت عجله داشت و راه 3 ساله را یک‌ساله قصد رفتن دارد.
آفتاب- سرویس اقتصادی: بالاخره یارانه‌ها وارد فاز هدفمندی شدند و با اعلام دکتر احمدی‌نژاد آزادسازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی؛ آب و نان از یکشنبه 28 آذر آغاز شد؛ هرچند بارها گفته شده بود یارانه کالاهای اساسی (آب و نان) فعلا هدفمند نمی‌شود.
 
با قیمت‌های جدید و واریز 44500 تومان برای هر نفر در هر ماه تا پایان سال 90 حداقل 70 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود درحالی‌که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سال اول 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این امر باشد اما ظاهرا دولت عجله داشت و راه 3 ساله را یک‌ساله قصد رفتن دارد. 

در حال حاضر استراتژى دولت این است که فقط روى هدفمند کردن یارانه‌ها متمرکز شود نه بر روى یک استراتژى جامع اقتصادى - اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى و چون آن استراتژى اجرا نمى‌شود ممکن است حتى تا مدتى تولیدات داخلى در برابر واردات بدون سپر و بدون محافظ باشند. اگر ما استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب یک منظومه کلان اجرا مى‌کردیم معنایش این بود که هم‌زمان با آزادسازى قیمت‌ها و حامل‌های انرژی، باید سود بانکی؛ نظام تعرفه‌ای و دستمزدها آزاد می‌شد ضمنا قانون کار و قانون مالیات‌ها اصلاح مى‌شد و فضاى عمومى کسب‌و‌کار نیز مى‌بایست آزاد یا و مساعد مى‌شد که در این حالت کلى نیز مى‌توانستیم قدرت رقابت خود را با خارج حفظ ‌کنیم.

قیمت‌های داخلی انرژی و کالاها گران‌تر از قیمت‌های خارجی شد 

با حذف یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها از قیمتها جهانی بالاتر رفت، در حالی‌که سطح درآمدها و حقوق مردم کمتر از یک چهام درآمدهای جهانی است. 

به چند نمونه از مقایسه قیمت‌های داخلی و جهانی توجه کنید: 

خودرو
قیمت خودرو در داخل کشور در خودورهای تجاری حداقل 50 درصد ودر خودروهای سواری حداقل 130 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی‌ است در حالی‌که کیفیت‌شان بسیار پایین‌تر و مصرف انرژی و قطعات یدکی‌شان چند برابر بیشتر است. 

بنزین
آمار اکتسابی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حاکی است، قیمت فوب خلیج فارس بنزین در آذر ماه 89 تقریبا 575 تومان در هر لیتر بوده است بر این اساس با توجه به قیمت‌گذاری حداقل 400 تومانی بنزین برای هر لیتر پس از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قیمت 700 تومانی بنزین آزاد غیرسهمیه‌ای قیمت بنزین در ایران از قیمت‌های جهانی بالاتر خواهد رفت. 

نفت گاز
قیمت هر لیتر نفت‌گاز فوب خلیج‌فارس در زمان یاد شده 612 تومان بوده است. قیمت این حامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده کالا و خدمات پس از اجرای قانون لااقل 150 تومان تعیین شده ودر عین حال قیمت 350 تومانی نفت‌گاز غیر سهمیه‌ای نیز 55 درصد قیمت فوب فعلی خلیج فارس است.

نفت کوره
قیمت نفت کوره با اجرای قانون هدفمند کرد یارانه‌ها، 200 تومان در هر لیتر تعیین شده است. قیمت فوب خلیج فارس این حامل در آذر ماه 470 تومان در هر لیتر بوده است. 

گاز
قیمت گاز خانگی به 30 تا 350 تومان درهرمتر مکعب افزایش یافته در حالی‌که قیمت‌های جهانی حدود 150 تومان است. 

برق
قیمت هر کیلووات ساعت برق به 27 تا 210 تومان افزایش یافته اما قیمت‌های جهانی حدود 40 تا 100 تومان است. 

مس
قیمت جهانی مس 9300 دلار در هر تن است در حالی‌که قیمت داخلی 9850 تومان(9650 دلار در هر تن) به مصرف کنندگان عرضه می‌شود. 

فولاد
قیمتهای جهانی بیلت و شمش فولادی 530 دلار درهر تن است اما قیمت‌های داخلی در شرکت‌های مختلف از 600 تا 700 دلار درهر تن عرضه می‌شود. 

آلومینیوم
در حالی‌که قیمت جهانی هر تن آلومینیوم 2300 دلار است قیمت‌های داخلی با وجود اینکه صادر کننده هستیم حدود 2600 دلار در هر تن است. 

پتروشیمی
بیش از نیمی از محصوات پتروشیمی در داخل 5 تا 20 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی فرخته می‌شوند در حالی‌که ماصادر کننده عمده این محصولات هستیم.

تاثیر حذف یارانه‌ها بر صنعت حمل‌ونقل 

بیشترین تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت حل و نقل است؛ به‌طوری که 248 هزار کامیون و اتوبوس و... که حمل و نقل بار و مسافر را انجام می‌دهند میانگین در هر 100 کیلومتر 70 لیتر گازوئل مصرف می‌کنند درحالی‌که در دنیا حدود 38 لیتر برای 100 کیلومتر مصرف می‌شود.

در هر حال با 9 تا 21 برابر شدن قیمت گازوئیل (میانگین 15 برابر)صنعت حمل‌ونقل دچار مشکل می‌شود. هر اتوبوس مسافری خارج‌شهری یا بین‌شهری با قیمت 150 تا 300 میلیون تومان روزانه حداقل 16 ساعت کار می‌کند و میانگین 400 هزار تومان درآمد دارد و بین 1200 تا 1500 کیلومتر سفر می‌کند یعنی حداقل 850 تا 1100 لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که هزینه آن با نرخ 165 ریال روزانه برای هر اتوبوس 14 تا 18 هزار تومان(میانگین 16 هزار تومان) بود و پس از هدفمندی و با رقم فعلی گازوئیل 150 و 350 تومانی اگر مثل سابق مشتری و مسافر داشته باشد هزینه گازوئیل حداقل 150 و حداکثر 350 هزارتومان(میانگین 225 هزار تومان ) خواهد شد یعنی هزینه‌های سوخت حدود 210 هزار تومان افزایش داشته که با احتساب افزایش هزینه‌های انسانی؛ قطعات یدکی و کاهش مسافر به 250 هزار تومان خواهد رسید در حالی‌که با افزایش 20 درصدی کرایه‌ها فقط 80 هزار تومان افزایش درآمد خواهد داشت یعنی مجموع هزینه‌هایش روزانه حداقل 170 هزار تومان بالا خواهد رفت. 

افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل بار 

در حالی‌که بر اساس محاسبات بالا هزینه‌های روزانه از قبیل سوخت؛ قطعات و انسانی هر کامیون حداقل 200 تا 300 هزار تومان افزایش یافته اما درآمد و کرایه بارفقط 15 درصد افزایش یافته و از 200 تا 500 هزار تومان در روز به 230 تا 575 هزار تومان بالا رفته یعنی به‌طور خالص بین 180 تا 280 هزار تومان به هزینه‌های روزانه کامیون‌ها و کشنده‌ها افزوده شده که باعث افزایش اضافه بر 10 درصدی کرایه بار و تورم اضافه‌تر خواهد شد. 

وعده داده شد که کامیون‌های مصرف‌بالا را نوسازی می‌کنیم اما با تکنولوزی کدام کشور و چه نوع کامیونی؟ کامیون‌های کشنده با کیفیت ولوو سوئدی(سایپا دیزل)؛ بنز آلمانی (توقف تولید در ایران خودرو دیزل به دلیل تحریم) ایویکو ایتالیایی(زامیاد)؛ بی ام سی ترکیه‌ای در کویرخودرویزد؛ رنو وارداتی از فرانسه و...یا در اثر تحریم تولید نمی‌شود یا با قیمت‌های حدود 145 تا 160 میلیون تومان خریداری ندارند و نوسازی ناوگان حمل‌و نقل با آنها غیرممکن است. می‌ماند کشنده‌ها و کامیون‌های چینی دانگ فنگ(سایپا دیزل) هوو(ایران خودرو دیزل)؛ کشنده‌های چینی آمیکو؛ کامیون چینی کاویان درکاریزان خودرو که از بین این‌ها هوو چینی مشهور به ارابه مرگ جاده‌های ایران اجازه واردات ندارد؛ دانگ فنگ چینی فروخته شده توسط سایپا دیزل به نام کامیون ژاپنی هم توسط خریداران قبلی بایکوت شده و در مجلس پرونده دارد و بقیه هم آنقدر بی‌کیفیت‌اند که خریداری ندارند پس نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تا زمان رفع تحریم‌ها و ورود کامیون‌های اروپایی با کیفیت ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به بدهی 850 میلیارد تومانی سایپادیزل(باسرمایه 60 میلیارد تومان) و بدهی 765 میلیارد تومانی ایران خودرو دیزل(سرمایه 120 میلیارد تومان) خود این شرکت‌ها هم در معرض ورشکستگی قرار دارند.

علی‌رغم همه این مطالب امیدواریم دولت بتواند آنچه که به‌نفع کشور و آحاد جامعه است را از طریق این طرح محقق کند و همچنین ملزومات دیگر این طرح؛ یعنی آزادسازی صحیح قیمت‌ها و دستمزدها را به اجرا در بیاورد و به انتقادات مشفقانه در طی اجرای طرح توجه کند و به‌گونه‌ای نباشد که اگر کسی نکاتی را متذکر شد به‌عنوان اخلال‌گر و مخالف طرح، با او برخورد کنند.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 20:39 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹

چرا دکتر احمدی نژاد مردم کرج را در انتظار گذاشت ونیامد

چرا دکتر احمدی نژاد مردم کرج را در انتظار گذاشت ونیامد

استاندار البرز با عذرخواهی از تمامی مراکز و اداراتی که در این ایام فعالیت کردند، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز استانی تازه تاسیس است و برای این سفر نیازمند برنامه ریزی های بیشتری بودیم زمان سفر به تاخیر انداخته شد.
پس از یک هفته تلاش شبانه روزی ادارات و رسانه های استان البرز و در پی آن تبلیغات وسیع در سطح شهر در ساعت 18 روز دوشنبه سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به البرز منتفی اعلام شد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اعلام کرد: با مشورتی که با نهاد ریاست جمهوری انجام شد سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به آینده موکول شد.

استاندار البرز با عذرخواهی از تمامی مراکز و اداراتی که در این ایام فعالیت کردند، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز استانی تازه تاسیس است و برای این سفر نیازمند برنامه ریزی های بیشتری بودیم زمان سفر به تاخیر انداخته شد.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 14:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹

مردم ساوجبلاغ خوشحال نيستند

نماينده مردم ساوجبلاغ ، نظرآباد و طاالقان در مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه شوراي اداري شهرستان ساوجبلاغ كه با حضور سرپرست استانداري البرز تشكيل شد با انتقادات تند از وضعيت كنوني استانداري اظهارداشت: مردم ساوجبلاغ از اينكه استان البرز شكل گرفته است تاكنون چيزي نديده اند و به شدت ناراحتند.
وي ادامه داد: اگر شهريار و رباط كريم قبل از استان شدن نارضايتي داشتند نگذاريد مردم ساوجبلاع بعد از استان شدن ناراحتي ايجاد كنند.
نژاد فلاح ادامه داد: متاسفانه تاكنون اين سه شهرستان از 4 شهرستان استان البرز هيچ سهمي در انتصابات نداشته اند و بايد بيشتر از اينها در اين حوزه تلاش شود
محمد حسين نژاد فلاح در ادامه با اشاره به استفاده استانداري از نيروهاي كارآمد اظهار داشت: توجه به نيروي كارآمد و اصولگرا در وزارتخانه ها و سازمانها از مهمترين موضوعاتي است كه بايد استانداري در نظر داشته باشد
وي ادادمه داد:‌در استاني ساوجبلاغ هيچ سهمي ندارد البته آقاي استاندار گفته اند كه به نيروهاي بومي بيشتر ازين بهاداده خواهد شد و لذا ما منتظرهستيم
اين نماينده مجلس همچنين گفت: ما از زير يوق و سايه تهران در نيامده ايم كه در سايه شهرهاي ديگر بر ما سنگيني كند
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: شهرستان ساوجبلاغ توقعات بسياري داردكه بايد انجام شود در فعاليتهاي عمراني توقعات زيادي داريم مترو از سرعت قابل قبولي برخوردار نيست به بهانه هاي واهي يك پروژه ملي در حصارك مي خوابد ادامه پيدا نمي كند.شهركهاي گلخانه اي و صنعتي شهرستان به بهانه نداشتن آب شرب تعطيل مي شوند و يا عمليات احداث انان جدي دنبال نمي شود مجموعه ورزشي 5 هزار نفري شهرستان هنوز اجرايي نشده است، اختصاص يك متر مكعب از آب طالقان خواسته جدي است،احداث كمر بندي ساوجبلاغ از خواسته هاي مهم مردم ساوجبلاغ است.
سهم تعاوني هاي مسكن مهر ساوجبلاغ در شهر جديد هشتگرد متاسفانه صفر است بسياري از تعاوني ها معرفي شده اند اما هنوز زمين تحويل نگرفته اند. متاسفانه در اين بخش شاهد افتتاح مسكن مهر شهرهاي ديگر در شهرستان ساوجبلاغ هسيتم
وي ادامه داد: در اطراف شهر جديد بوي فساد اقتصادي مي آيد يواشكي تابلو و كانكس مي زنند و در حال اجرا ي مفاسد شوم خود براي به يغما بردن سرمايه هاي ملي مردم هستند
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 20:19 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹

شوراي اسلامي استان البرز بزودي تشكيل مي‌شود

شوراي اسلامي استان البرز بزودي تشكيل مي‌شود
 نقل از  روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان کرج ، یکصدو چهل و سومین جلسه رسمی شورای سالامی شهرستان کرج عصر دیروز با حضور 10 عضو  تشکیل و بر اساس قانون و به دنبال نامه کتبی سرپرست استانداری البرز و فرماندار شهرستان کرج مبنی بر معرفی 2 نماینده این شورا در شورای اسلامی استان البرز ، اعضای این شورای اسلامی 2 نماینده خود را جهت حضور در شورای اسلامی استان البرز انتخاب کردند.
بر اساس این گزارش ، آقای دکتر ناصر گروسی رییس شورای اسلامی شهرستان كرج به عنوان نماینده اول  و حمید رضا ابوالحسنی عضو این شورا به عنوان 2 نماینده دوم شورای اسلامی شهرستان کرج جهت عضویت  در شورای اسلامی استان البرز انتخاب شدند و تمامی اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج با امضاء صورت جلسه و تایید سلامت و صحت این انتخابات برای هر دو نماینده خود آرزوی موفقیت کرده و نقطه نظرات خود را جهت اعتلای هرچه بیشتر  جایگاه شوراهای اسلامی بر اساس قانون ، و منویات مقام معظم رهبری بیان کردند.
بر این اساس تاکنون چهار عضو شورای اسلامی استان البرز مشخص شده اند که علاوه بر  دو نماینده شهرستان کرج آقای حمزه زاده نماینده شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ و آقای سادات رسول نماینده شورای اسلامی شهرستان نظر آباد می باشند و عضو  دیگر این شورا نماینده شهرستان طالقان است که به دلیل تازه تاسیس بودن این شهرستان تاکنون معرفی نشده است گرچه به زوری نماینده شورای اسلامی شهرستان طالقان نیز معرفی می شود .
طبق قانون اعضاي شوراي استانها بايد پنج نفر باشند و تعيين دو نماينده از شهرستان كرج به دليل تعداد جمعيت بالاي اين شهرستان بوده است و چون استان البرز داراي چهار شهرستان است با تعيين دو نماينده از كرج تعداد اعضاي شوراي اسلامي استان تكميل می شود و بزودي اين شورا تشكيل مي‌شود.
در این جلسه از 11 عضو شورای اسلامی شهرستان کرج 10 عضو  یعنی نمایندگان شهر های کرج ، کمالشهر ، ماهدشت ، گرمدره ، مشکین دشت ، اشتهارد ، آسارا و بخش های اشتهارد ، مرکزی و آسارا حضور داشتند .
لازم به ذکر است از کلیه اعضا جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده بود.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 21:23 |  لینک ثابت   • 

جمعه نهم مهر ۱۳۸۹

انتقادات نباید در محافل عمومی مطرح شود

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می بایست در فضای کنونی و ملتهب کشور انتقادات را در محافل خصوصی مطرح کرد خطاب به مجلسیان گفته است: همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها تاكيد كرده اند براي حفظ وحدت و جلوگيري از بروز التهاب در فضاي سياسي كشور ، انتقادات نبايد در محافل عمومي بيان شود.


فاطمه آجرلو نمانیده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفته است:امروز در شرايطي كه كشور نياز به آرامش و وحدت دارد ، بايد از بيان سخنان اختلاف برانگيز پرهيز كرد.
'فاطمه آجورلو ' افزود: همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها تاكيد كرده اند براي حفظ وحدت و جلوگيري از بروز التهاب در فضاي سياسي كشور ، انتقادات نبايد در محافل عمومي بيان شود.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس رييس مجلس شوراي اسلامي چنانچه به اظهارات رياست جمهوري انتقادي نيز داشت بهتر بود آن را در جلسه اي خصوصي مطرح مي كرد .
نماينده مردم كرج تاكيد كرد: مخاطب رهبر معظم انقلاب تنها مردم نيستند بلكه مسوولان را نيز در برمي گيرد و بايد با تبعيت از آن زمينه ثبات جامعه را فراهم كرد.
آجورلو گفت: حفظ و تحكيم وحدت اصلي ترين نياز امروز كشور است كه مسوولان بايد آن را سرلوحه كاري خود قرار دهند

نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 8:21 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۹

بی حجابی سازمان یافته در کرج

جمهوری اسلامی خبر داد:

از کرج خبر می‌رسد اخیراً در برخی مناطق مختلف این شهر به ویژه مهرشهر، رجایی شهر و خیابان طالقانی در اقدامی هدفمند برخی از زنان ضمن داشتن پوشش نامناسب، به بهانه‌های واهی اقدام به برداشتن روسری می‌کنند.
پدیده بی‌حجابی به شکل سازماندهی شده و به منظور تخریب جامعه اسلامی از خارج از کشور سرچشمه می‌گیرد و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و برخی از سایت‌ها و در فضای مجازی در تشدید این روند نقش چشمگیری ایفا می‌کنند.
نوشته شده توسط البرز نشین:ابراهیم رضاپور در 15:21 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر